Poznańscy rodzice przypominają miastu o swoich prawach - ponad półtora tysiąca podpisów

mikoajki 3859826 1280Blisko dwadzieścia samorządów lokalnych w Polsce wdrożyło tzw. Samorządową Kartę Praw Rodzin. Kolejne się do tego przygotowują. Dokument jest niczym innym jak potwierdzeniem zobowiązania samorządów do przestrzegania konstytucyjnych praw rodziców. Niemniej jednak w wielu miejscach jest pewna pokusa nierespektowania ich, stąd potrzeba przypomnienia.

To dlatego w Poznaniu rodzice wzięli sprawy w swoje ręce i 9 października br. złożyli w urzędzie miasta - w trybie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej - projekt uchwały dotyczący przyjęcia przez Miasto Poznań Samorządowej Karty Praw Rodzin, pod którym podpisało się ponad 1500 mieszkańców Poznania (głównie rodziców). Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, aby inicjatywa obywatelska miała moc prawną, czyli, aby radni musieli się nad nią pochylić i w rezultacie przegłosować jej przyjęcie lub odrzucenie, wystarczy 300 podpisów.

Jak poinformował w informacji prasowej przewodniczący Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej Samorządowej Karty Praw Rodzin - dr Paweł Wosicki - Karta „ma formę deklaracji władz miasta, że w polityce oświatowej i społecznej przestrzegać będą konstytucyjnych praw rodziców do wychowania dzieci, a rodzin do szczególnej ochrony”. I znajdują się w niej między innymi następujące zapisy:

„Deklarujemy, że w szkołach prowadzonych przez nasz Samorząd będą przestrzegane ustawowe prawa rodziców, w tym w szczególności wymóg respektowania kompetencji rady rodziców do uchwalenia programu wychowawczo-profilaktycznego oraz do wyrażania zgody na podjęcie współpracy z organizacjami pozarządowymi i wymóg każdorazowego uzyskania zgody rodzica na udział dziecka w zajęciach nieobowiązkowych.”

„Deklarujemy, że instrumenty polityki społecznej prowadzonej przez gminę będą tworzone z uwzględnieniem kontekstu praw rodziny, jej autonomii i tożsamości.”

„Deklarujemy wprowadzenie mechanizmów, które umożliwią rodzicom najmłodszych dzieci wybór pomiędzy opieką domową, instytucjonalną opieką kolektywną i innymi formami opieki nad dzieckiem, pozwalając na realizację zróżnicowanych potrzeb, jakie mają różne grupy rodziców i dzieci.”

W uzasadnieniu projektu uchwały można ponadto przeczytać: „Celem projektowanej uchwały jest pełniejsze urzeczywistnienie zawartej w preambule Konstytucji „zasady pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot” poprzez wzmocnienie rodziny jako podstawowej wspólnoty obywateli i komórki społecznej oraz zapewnienie jej ochrony przed wpływami ideologii kwestionujących naturalną tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny i rodzicielstwa.”

Będziemy obserwować działania Rady Miasta Poznania w związku z tą obywatelską inicjatywą poznańskich rodziców.


72099252 1072243912977566 8132378523227652096 n72278201 2523682734413921 5266778147222716416 n72284165 665171237309579 4421823286845898752 n

Fixed Bottom Toolbar