119136182 767115537388699 115595203771641977 nRedaktor Naczelna Polskiego Forum Rodziców, Elżbieta Lachman, a także dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski, ekspert Polskiego Forum Rodziców i prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie (który jest wydawcą PFR) zostali odznaczeni Honorową Odznaką Meritis pro Familia.

„Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem przyznawanym osobom fizycznym, a także organizacjom oraz instytucjom za zasługi w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej – rodzina.” – można przeczytać w „Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Meritis pro Familia, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia”.

Przypomnijmy, że prof. Michalski jest kulturoznawcą, etykiem gospodarczym, badaczem współzależności miedzy kulturą, rodziną i gospodarką, autorem ponad pięćdziesięciu publikacji (w języku polskim i angielskim) z zakresu współzależności między rodziną, kulturą i rozwojem społeczno-gospodarczym. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN Polska, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, a także European Network for Research on Supplementary Pensions oraz Fellow of the European SPES Institute, jak również członkiem Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społeczne i Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim. Ponadto jest Pełnomocnikiem Wojewody Wielkopolskiego ds. Rodziny, a także ekspertem w ramach Bazy Ekspertów UAM.

Natomiast, Elżbieta Lachman jest z wykształcenia germanistką, autorką wielu publikacji o tematyce rodzinnej. Była inicjatorką powstania i współautorką koncepcji Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Poznaniu oraz współrealizatorką wielu kampanii społeczno-medialnych m.in. pt. "Gdy rodzicielstwo jest wyzwaniem". Jest również członkiem Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, członkiem Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim, społecznie pracowała także jako wiceprzewodnicząca Rady Rodziny Dużej przy Prezydencie Miasta Poznania.  

Serdecznie gratulujemy!