W sobotę poznaliśmy założenia nowego programu społeczno-gospodarczego określonego jako Polski Ład. Znalazły się tam także rozwiązania skierowane do rodzin, które mają ułatwić rodzicom opiekę nad dziećmi, wesprzeć rodziny w zakupie mieszkania czy usprawnić opiekę medyczną dzieci i młodziezy.

 
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Jednym z nich jest tzw. rodzinny kapitał opiekuńczy. Polega on na wsparciu dla rodzin w wys. 12 tys. zł w pierwszych trzech latach od urodzenia drugiego i kolejnego dziecka. Kwotę tą otrzymać będzie można w okresie jednego roku (po 1 tys. zł miesięcznie), lub w okresie 2 lat (po 500 zł miesięcznie). O jej wykorzystaniu zadecydują rodzice.


Łatwiejszy zakup mieszkania

Kolejnym prorodzinnym rozwiązaniem ma być pomoc przy zakupie mieszkań osobom między 24. A 40. Rokiem życia. Państwo sfinansuje wkład własny do wysokości 100 tys. zł lub do 40 proc. wartości mieszkania. Zauważono bowiem, że wiele osób ma zdolność kredytową, natomiast nie stać je na pokrycie wkładu własnego. Na wyższą kwotę wsparcia w postaci dofinansowania do kredytu mieszkaniowego mogą liczyć rodziny posiadające dwoje i więcej dzieci.


Propozycje dla mieszkańców miast i wsi

Zmiany nastąpią też w przepisach dotyczących budowy nowych osiedli. Inwestorzy i władze lokalne będą zobligowani do zaprojektowania w ich ramach żłobków, przedszkoli, szkół i terenów zielonych.

Dla rodzin wiejskich ma zostać wprowadzona ustawa o rodzinnym gospodarstwie rolnym, która umożliwi przekazywanie go bez zbywania. Wsie i małe miasteczka mają wzbogacić się o tysiące świetlic i setki boisk i basenów.


Nowe rozwiązania podatkowe

Wprowadzono też możliwość szybszego wspólnego rozliczenia podatkowego dla małżonków. Do tej pory takie wspólne rozliczenie było możliwe po roku małżeństwa, zmiana umożliwia je już w roku zawarcia związku.

W sferze podatków mniej zarabiający (przychód w granicach 6-10 tys. zł miesięcznie) będą mogli uwzględnić wyższe koszty uzyskania przychodu.
W dziedzinie prawnej zapowiedziano też skuteczniejsze i szybsze ściąganie alimentów.


Dzieci i młodzież łatwiej uzyskają medyczną opiekę specjalisty

W dziedzinie ochrony zdrowia zapowiedziano zniesienie limitów do lekarzy-specjalistów dla pacjentów poniżej 18. roku życia.

Zaprezentowany program zapowiada też zwiększenie wydatków na opiekę medyczną, zmiany podatkowe, zmiany w prawie pracy, dofinansowanie w sferze kultury, wyższe emerytury, nowy program polityki mieszkaniowej i intensywny program inwestycyjny.


Idea Polskiego Ładu

Program jest reakcją na światową pandemię. Jego głównym celem – określonym przez premiera Mateusza Morawieckiego – jest poprawa warunków życia polskich rodzin w perspektywie od kilku do kilkunastu lat, by dorównały poziomowi bogatych krajów europejskich.

Nazwa Polski Ład nawiązuje do znanego amerykańskiego programu reform społeczno-gospodarczych ,,New Deal” (Nowy Ład), wprowadzonego w latach 30. XX w. przez prezydenta Franklina Delano Roosevelta.

Źródła: money.pl, tvp.info, oprac. wt

Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com