Polska łączy siły z Węgrami w polityce rodzinnej!
Zdjęcie: Michał Michalski

Polska łączy siły z Węgrami w polityce rodzinnej!

Porozumienie międzynarodowe pomiędzy węgierskim Mária Kopp Institute for Demography and Families, a polskim Instytutem Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie stało się faktem! Dziś w Budapeszcie doszło do oficjalnego podpisania dwustronnej umowy. Stronę polską reprezentowali prof. Michał Michalski, prezes Fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie oraz dr Krzysztof Szwarc, członek Rady tej Fundacji.
 
Wszystko wzięło swój początek w lutym tego roku. Wtedy to właśnie na spotkaniu ministrów rodziny Grupy Wyszehradzkiej gościł z wykładem na temat strategicznej roli rodziny prof. Michał Michalski, kulturoznawca, etyk gospodarczy, badacz współzależności między kulturą, rodziną i gospodarką, członek Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim, a przede wszystkim szef Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie.


Propozycje współpracy dla polityki rodzinnej

Jedną z konkluzji tego wydarzenia były deklaracje dotyczące współpracy badawczej między krajami V4 oraz zaproszenie przez stronę węgierską prof. Michalskiego na IV Szczyt Demograficzny organizowany we wrześniu w Budapeszcie. Tam też w trakcie spotkań i rozmów z prezes Mária Kopp Institute, panią Tünde Fűrész oraz wiceprezesem Instytutu dr Molnárem Balázsem padła ze strony gospodarzy propozycja podjęcia współpracy i podpisania dwustronnej umowy w tym zakresie między obydwoma instytutami.
.
Z wielką satysfakcją przyjąłem tę propozycję ze strony tak aktywnej i wyróżniającej się w Europie instytucji, albowiem stoję na stanowisku, iż w walce o poprawę sytuacji demograficznej w tej części naszego kontynentu, należy łączyć siły, gdyż sytuacja, zwłaszcza nad Wisłą, jest w tej materii poważna – mówi prof. Michalski. – Dzięki porozumieniu możemy wspólnie szukać rozwiązań zmierzających do poprawy sytuacji demograficznej, korzystać z wypracowanych przez obie strony wzorców, realizować wspólne badania i tym samym stworzyć lepszy klimat dla rodzin w Polsce, co jest naszym celem – dodaje.


Towar eksportowy

Zdaniem profesora Michalskiego, nowoczesna polityka rodzinna, która z sukcesami i w sposób systemowy od 10 lat realizowana jest przez Budapeszt, a od sześciu lat wdrażana w naszym kraju, może stać się świetnym „towarem eksportowym” i modelem dla innych krajów. Jak ponadto zauważa, strona węgierska – głównie za sprawą flagowego Mária Kopp Institute for Demography and Families – dekadę temu postawiła wszystko na jedną kartę i dzięki temu dziś świętuje sukcesy.

Obok prof. Michalskiego stronę polską reprezentował będzie kolejny ekspert Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pracownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej, dr Krzysztof Szwarc.
 
– Razem z KINCS podzielamy opinię, że tylko rzetelne, dobrej jakości, cykliczne badania pozwolą zdiagnozować problemy generujące kryzys demograficzny. W naszej współpracy z KINCS wychodzimy z założenia, że rodzina i demografia są podstawą rozwoju naszych społeczeństw i gospodarek – stwierdził tuż po podpisaniu umowy.

Z równie wielkim entuzjazmem komentuje podpisane porozumienie budapesztański Instytut. – Musimy stworzyć w Europie prorodzinny sojusz. Zapewnienie solidnej bazy naukowej ma dla naszej współpracy kluczowe znaczenie – ocenia dr. Molnár Balázs, wiceprezes Mária Kopp Institute for Demography and Families.

Rodziny mają szczególne znaczenie zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech. W celu ochrony wartości rodzinnych, z niecierpliwością czekam na współpracę między IWORIS i KINCS w obszarze badań i analiz demograficznych oraz działań prorodzinnych – dodaje Tünde Fűrész, prezes Mária Kopp Institute for Demography and Families.


Węgierski sukces

Węgrzy rzeczywiście mają się czym pochwalić w kwestii polityki rodzinnej. Jak czytamy na stronach polskiego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Węgry przeznaczają 5 proc. PKB na wspieranie rodzin. To 2,5 razy więcej, niż w 2010 roku. Najważniejsze instrumenty to zapewnienie młodym ludziom pracy, mieszkania i możliwości godzenia życia zawodowego z rodzinnym. Dlatego wprowadzono tam największy program prorodzinny w historii Węgier, stawiający sobie za cel zapewnienie mieszkania, które jest jednym z podstawowych warunków do założenia rodziny i zdecydowania się na zostanie rodzicem. Według Katalin Novák, minister ds. rodziny Węgier, w latach 2010-2020 na Węgrzech udało się uzyskać aż 24-procentowy wzrost liczby urodzeń.

Sukces polityki rodzinnej na Węgrzech nie byłby możliwy, gdyby nie takie instytucje jak Mária Kopp Institute for Demography and Families, który rozpoczął działalność w 2018 roku w odpowiedzi na problemy demograficzne w tym zaprzyjaźnionym z Polakami od wieków kraju europejskim. Jeśli działania i wiedza wypracowana przez Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie trafią na równie podatny grunt, być może Polska dołączy do liderów przemian demograficznych na kontynencie.
 
Na zdjeciu od lewej: dr Molnár Balázs, Pani Prezes Tünde Fűrész, Pan Prezes Michał A. Michalski, dr Krzysztof Szwarc i pani Agnieszka Schaffler, tłumaczka.

Oprac. kp
Zdjęcie: Michał Michalski
Fixed Bottom Toolbar