Wiele polskich rodzin mieszka za granicą. Według szacunków MSZ jest to aż 20 mln osób. Znalazły się tam z rożnych przyczyn, czasem z konieczności, na skutek emigracji politycznej, czasem z własnego wyboru – z powodów ekonomicznych. Środowiska polonijne rozsiane po całym świecie tworzą często prężne organizacje społeczne. Niektóre z nich skutecznie działają na rzecz wzajemnego wsparcia. Pomoc okazywana przez Polaków i organizacje polonijne swoim rodakom za granicą, zwłaszcza rodzinom, została zauważona i doceniona.

Od ubiegłego roku szczególnie zasłużonym w działaniach na rzecz rodzin polonijnych osobom i organizacjom przyznawane są i wręczane honorowe odznaki „Meritis pro Familia”. Podczas niedawnej konferencji V4+ COALITION PRO FAMILIA (Koalicja dla rodziny) uhonorowano tegorocznych laureatów tego wyróżnienia.

Odznaczenie otrzymało działające w Czechach Stowarzyszenie Polskich Mam i Tatów TramPOLina, które pomaga małym dzieciom i ich rodzicom w utrzymaniu kontaktu z językiem polskim, polską kulturą i tradycjami. Najbardziej znanym przedsięwzięciem tej organizacji jest skierowany do dzieci do lat trzech program ,,Na polską nutkę”, projekt, który od najmłodszych lat ma budować przywiązanie do polskości. Stowarzyszenie wspomaga 140 rodzin.

Drugim laureatem został Holenderski Oddział polskiej fundacji Barka wyróżniony za pomoc bezdomnym osobom z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Fundacja Barka jest dobrze znana w Polsce z działania na rzecz zapobiegania bezdomności. Holenderski oddział Barki od 2012 roku pomógł 1400 bezdomnym osobom na terenie Holandii. 400 z nich dzięki wsparciu tej organizacji wróciło do kraju. Holenderska Barka rozszerzyła swoje działania i skierowała je do rodzin.

Za heroiczne działania na rzecz najbliższego otoczenia uhonorowano też pana Marcina Filaka z Dublina w Irlandii. To człowiek mocno doświadczony przez los, mimo tego wspiera także inne rodziny. W 2019 roku Marcin Filak został uhonorowany w Irlandii tytułem Opiekuna Roku.
 
Podczas przyznawania odznaczeń zwrócono uwagę na fakt, że bardzo aktywni w dziedzinie wzajemnej pomocy za granicą są polscy seniorzy. Wspierają się nie tylko wzajemnie, ale i pomagają kształcić się młodym osobom oraz służą pomocą całym rodzinom.

Medale wręczyli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - minister Marlena Maląg i wiceminister Stanisław Szwed oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych - sekretarz stanu Szymon Szynkowski vel Sęk.

Źródło: gov.pl, oprac. wt

Zdjęcie: gov.pl