Premier Mateusz Morawiecki komentuje wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zaprezentowane podczas III Kongresu Demograficznego.

Jak informowaliśmy w artykule Niepokojące wyniki Narodowego Spisu Powszechnego, według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, w Polsce (stan na 31 marca 2021 r.) mieszkało 38 179 800 osób (48,5 proc. populacji stanowili mężczyźni, a 51,5 proc. kobiety). Tym samym, w porównaniu z wynikami z 2011 roku liczba ludności zmniejszyła się w 2021 r. o ok. 332 tys., tj. o 0,9 proc.. Liczba kobiet uległa zmniejszeniu o 187,8 tys. (tj. 0,9 proc.), a mężczyzn – o 144,4 tys. (tj. 0,8 proc.).

Pułapki demograficzne

Podczas konferencji prasowej wyniki komentował premier Mateusz Morawiecki.

– Polska będzie musiała się zmierzyć z kilkoma pułapkami demograficznymi. To nie tylko spadek dzietności, ale także starzenie się społeczeństw czy, niestety, w przypadku Polski, ogromny ubytek ludności związany z falami migracyjnymi – zauważył.

Powroty do kraju

Polityka społeczna i gospodarcza rządu – jak zaznacza Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – to odpowiedź na występujące od lat wyzwania w tym zakresie. Jak podkreślono w komunikacie, obecnie więcej Polaków wraca do naszej ojczyzny, niż z niej wyjeżdża, co ma być rezultatem rosnącego standardu życia, możliwości zaspokajania aspiracji i pojawiających się szans rozwojowych.

– Po raz pierwszy w historii Polski mamy dodatni bilans migracyjny i uwzględniam tutaj przede wszystkim obywateli Polski – podsumował szef rządu.

Polacy chcą mieć dzieci

– Ogromna większość Polaków chce mieć dzieci – podkreśla premier Morawiecki. – Fakt, że mają ich mało lub nie mają ich wcale, wiąże się z brakiem wiary, że ich aspiracje zawodowe lub życiowe mogą zostać spełnione w Polsce.

Jak czytamy, rząd od lat dokłada wszelkich starań, żeby w polskich domach żyło się jak najlepiej, a programy takie jak Rodzina 500+ czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy w szerszej perspektywie przyczynią się do przezwyciężenia słabości demograficznych.

– Nasze polityki są ukierunkowane na rodziny i na dzieci. To zwrot w polityce demograficznej i społecznej państwa, który nie tylko ujęliśmy w postaci różnych polityk, ale zrealizowaliśmy w konkretnych działaniach rządowych – dodał szef rządu.

oprac.: kjp
źródło: gov.pl
zdjęcie: gov.pl