writing 1149962 1920Już niedługo nie będzie możliwości, by wnioski o wydanie dowodu osobistego składać drogą elektroniczną. Odnośny projekt przyjął niedawno rząd, a nowelizację uchwalić musi jeszcze parlament. Sprawa związana jest z dyrektywami Parlamentu Europejskiego, które uniemożliwiają osobom powyżej 12 roku życia wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego poprzez Internet. Nowe prawo ma wejść w życie w sierpniu tego roku.

Wzrośnie bezpieczeństwo dokumentów

Chodzi o poprawę zabezpieczeń dowodów osobistych i zmniejszenie ryzyka ich fałszowania. W państwach Unii Europejskiej istnieją znaczne różnice w sposobach zabezpieczania dokumentów tożsamości, dlatego postanowiono ujednolicić przepisy.

Konieczne odciski palców

Podstawową nowością przy nowej procedurze wydawania dokumentu tożsamości będzie pobieranie odcisków palców. Wiąże się to z obowiązkiem wprowadzenia do dokumentu drugiej cechy biometrycznej (pierwszą jest wizerunek twarzy). Właśnie ten wymóg powoduje, iż konieczne jest osobiste stawienie się w odpowiednim urzędzie celem złożenia wniosku.

Odciski palców przechowywane będą w Rejestrze Dowodów Osobistych, jednak nie dłużej niż przez 90 dni od momentu wydania dowodu osobistego.

Podpis na dowodzie

Druga zmiana dotyczy zamieszczenia na dokumencie tożsamości wzoru podpisu jego posiadacza. To rozwiązanie było już stosowane w poprzednich latach, jednak obecnie wydawane dowody osobiste nie posiadają takiego podpisu. Przepis nie będzie dotyczył dzieci do 12 roku życia.

Ważność dokumentu

Okres ważności dowodu osobistego wydanego osobom powyżej 12 roku życia wyniesie dziesięć lat, a w przypadku młodszych obywateli będzie to pięć lat.

W szczególnych przypadkach, jeśli nie będzie możliwości pobrania od obywatela odcisków palców (np. z powodów medycznych) dokument tożsamości straci ważność po 12 miesiącach.

Usługę umożliwiającą obywatelom polskim wnioskowanie o wydanie nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną uruchomiono w marcu 2019 roku, jednak już w poprzednich kilku latach można było takie wnioski składać za pośrednictwem Internetu. Nowe prawo, które zmienia procedurę wnioskowania i wzory dokumentów tożsamości ma zapewnić ich większe bezpieczeństwo, a tym samym zmniejszyć zagrożenie przestępstwami fałszowania dokumentów w celach przestępczych.


Źródło: gov.pl, businessinsider.com.pl, oprac. wt
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com