71013046 410978516286094 6765769695426510848 nMarek Grabowski - prezes Fundacji Mamy i Taty - zachęca do składania podpisów pod petycją w sprawie wzmocnienia praw rodziców, ochrony dzieci i rodzin. Dzisiaj została w Warszawie zaprezentowana "Piątka Fundacji". Adresatami petycji są: Ryszard Terlecki (przewodniczący klubu Prawo i Sprawiedliwość), Sławomir Neumann (przewodniczący klubu Platorma Obywatelska - Koalicja Obywatelska), Władysław Kosiniak-Kamysz (przewodniczący klubu Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska) i Paweł Kukiz (przewodniczący klubu Kukiz'15). 

Chociaż w ostatnich latach dzięki niższemu bezrobociu oraz wysokim transferom socjalnym sytuacja materialna wielu rodzin znacząco się poprawiła, to nadal dotyka je wiele problemów. Należy tutaj wymienić m.in.: bardzo wysoką liczbę rozwodów, jedną z najniższych w Unii Europejskiej dzietność, a także demoralizację dzieci związaną z wysoką konsumpcją pornografii wśród nieletnich. Autorzy uważają, że należy podjąć pilne działania mające na celu wzmocnienie praw rodziców oraz ochronę dzieci i rodzin. W tym celu należy: budować pozytywną kulturę małżeńską i rodzinną, ograniczyć prawnie nieletnim dostęp do pornografii, wzmacniać prawa rodziców w obszarze programów wychowawczych w szkole.

Na stronie internetowej Fundacji Mamy i Taty wnioskować można także o ograniczenie finansowania przez samorządy oraz zagraniczne fundacje programów związanych z promocją środowisk mniejszości seksualnych, jak również o powołanie Rzecznika Praw Rodziny. Przeprowadzone badania ilościowe wskazują na wysokie poparcie społeczne dla powyższych postulatów sięgające od 56% do 91% w zależności od postulatu.

Zarząd Fundacji liczy na to, że zostanie podjęta debata publiczna w ważnych dla rodzin sprawach. Więcej szczegółów można znaleźć tutajZdjęcie ilustracyjne