mikoajki 3859826 1280Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris na swojej stronie internetowej opublikował materiał zatytułowany Mechanizmy przemycania treści antyrodzinnych i antyreligijnych w polityce miejskiej Poznania, w którym można przeczytać m.in. o „uprzywilejowaniu zajęć antydyskryminacyjnych”.

W opracowaniu znajdują się ponadto punkty zawierające informacje na temat „zideologizowania zajęć prowadzonych przez organizacje pozarządowe”; „pełnomocniczki prezydenta miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom”, a także „Zespołu ds. Polityki Równości i Różnorodności”, który - jak możemy przeczytać w omawianym opracowaniu - „w dniu 7 sierpnia 2019 r. opublikował (…) niewiążące stanowisko pt. „Zarządzanie różnorodnością i inkluzywna/włączająca szkoła jako założenia polityki oświatowej miasta Poznania”, zawierające szereg kuriozalnych postulatów”.

Zwróćmy uwagę chociażby na kilka z nich. I tak, w analizie Ordo Iuris czytamy, że według tego dokumentu: „Wśród „wybranych przejawów dyskryminacji w Polsce” pojawia się „androcentryzm językowy”, czyli „używanie form męskoosobowych nie tylko wobec postaci męskich”, a także fakt, że rysunkowi bohaterowie podręczników szkolnych są niemal wyłącznie biali, czy że szkoły budują boiska do piłki nożnej „przy braku analogicznej infrastruktury sportowej dla osób zainteresowanych innymi dyscyplinami sportu i aktywnością fizyczną, a więc także dziewcząt”."
 
Warto zapoznać się z całą treścią tego opracowania, które dostępne jest tutaj.


(OrdoIuris.pl)

Zdjecie ilustracyjne/Pixabay.com