girls 2616812 480Na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Poznaniu pojawił się komunikat następującej treści podpisany przez dyrekcję szkoły:

"W październiku został wyłoniony Samorząd Uczniowski. Jedną z pierwszych inicjatyw jaką podjęła młodzież, było zorganizowanie Dnia Spódnicy. Uczniowie zaproponowali, aby w wybranym przez nich dniu chętne osoby przyłączyły się do akcji.

Jej celem miała być dobra zabawa, integracja środowiska szkolnego, rozwijanie kreatywności, odpoczynek od mundurków szkolnych – podobnie jak wiele innych akcji przeprowadzonych z poczuciem humoru w naszej Szkole.

Niestety, pojawił się głos, który przypisał tej spontanicznej, młodzieżowej akcji treści ideologiczne, czemu stanowczo się sprzeciwiamy. W przekazach medialnych pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji o akcji, które wywołały atak na Szkołę i jej pracowników. Jest to w naszej opinii niesprawiedliwe i krzywdzące.

Nie chcąc, aby insynuacje dorosłych negatywnie wpłynęły na dzieci i młodzież, którym najprawdopodobniej trudno będzie zrozumieć powody zamieszania wywołane wokół zaproponowanej akcji, wspólnie z Radą Rodziców podejmujemy decyzję o rezygnacji z pomysłu zorganizowania Dnia Spódnicy”.

Informujemy, że pisząc o tym wydarzeniu nigdzie nie przypisywaliśmy tej akcji jakichkolwiek podtekstów ideologicznych. Nie atakowaliśmy też szkoły i jej pracowników. Zadaliśmy po prostu pytania. Treść zamieszczonej na naszym portalu informacji brzmiała:

„Wczoraj, czyli 15 października br. rodzice dzieci z jednej ze szkół podstawowych w Poznaniu otrzymali drogą elektroniczną za pomocą e-dziennika następującą informację (pisownia oryginalna): „24 października będzie w naszej szkole „Dzień spódniczki”. W tym dniu przychodzimy do szkoły w spódniczkach (CHŁOPCY RÓWNIEŻ) góra mundurek. Uczeń w spódniczce nie będzie pytany. Miłej zabawy i pięknych spódniczek. Pozdrawiam” i poniżej podpis nauczycielki.

W związku z tym, że zgłosili się do nas zaniepokojeni sprawą rodzice, zadaliśmy dyrekcji szkoły następujące pytania:

- Jaki cel wychowawczy przyświeca organizowaniu tego wydarzenia, tzn. czemu służy zachęcanie chłopców do włożenia spódnic?
- Czy organizowane „Dnia spódniczki” w takiej formie jest zgodne z założeniami programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły? Z którym konkretnie punktem?
- Czy Rada Rodziców przy szkole wyraziła zgodę na zorganizowanie „Dnia spódniczki” także dla chłopców?
- Czy rodzice zostali wcześniej poinformowani o organizacji tego wydarzenia w takiej formie?
- Kto był pomysłodawcą (i jaki cel mu przyświecał) organizacji tego wydarzenia również dla chłopców?"

Na pytania skierowane przez nas do dyrekcji szkoły przyszła odpowiedź, którą można przeczytać tutaj.

Informacja przez nas zamieszczona dotyczyła tak naprawdę tylko listu wysłanego drogą elektroniczną przez jedną z nauczycielek. Ani odpowiedź przysłana do naszej redakcji, ani oświadczenie nie wyjaśniło do końca, dlaczego nauczycielka zaproponowała chłopcom włożenie spódnic i zapowiedziała, że jeśli to zrobią nie będą pytani.

Po otrzymaniu odpowiedzi zrodziły się w nas kolejne wątpliwości, czy pod listem skierowanym do dyrekcji szkoły odpowiedzi powinien udzielać uczeń – przewodniczący samorządu uczniowskiego? Bo jest podpisany pod pismem do redakcji wraz z opiekunem samorządu uczniowskiego. Czy powinien być właśnie w tej sprawie partnerem do rozmów?

I kolejna sprawa: z odpowiedzi wynika, że miałaby to być forma dnia „bez mundurków”, tymczasem z listu wysłanego przez nauczycielkę do rodziców jasno wynika, że „góra” to mają być mundurki…

Ponadto nasza Redakcja nie rozumie jednak związku między przytoczonymi w odpowiedzi zagadnieniami z programu profilaktyczno-wychowawczego typu: „współpraca spoiwem łączącym wszystkich uczniów…”, „motywacja stałym elementem wzmacniania uczniów…” a zaproszeniem chłopców (nagrodzonym niepytaniem tego dnia) do włożenia spódnicy…

Niezmiernie cieszy nas jednak czujność i aktywność rodziców. 

Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com