maseczki

Epidemia w odwrocie? Nowe wytyczne dla placówek oświatowych

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nowe zalecenia dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 wydał minister edukacji i nauki we współpracy z ministrem zdrowia oraz głównym inspektorem sanitarnym.

W nowych zaleceniach zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – jak czytamy – znalazły się wytyczne dotyczące: organizacji opieki w podmiocie, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu lub dziecka.

– W rekomendacjach podkreślono, że każda placówka posiada kompetencje do podejmowania rozstrzygnięć w zakresie szczegółowych zasad bezpieczeństwa zdrowotnego.

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU POD MAERIAŁEM WIDEO:

{source}<iframe width="683" height="384" src="https://www.youtube.com/embed/5gg6QhVWPBs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>{/source}

Jak przypomina resort edukacji, od wielu miesięcy przedszkola, szkoły i placówki funkcjonowały w podwyższonym reżimie sanitarnym, który regulowały ogólnie obowiązujące przepisy, w tym także wytyczne MEiN, MZ i GIS. 

– W związku z poprawą sytuacji epidemicznej możliwe było odejście od niektórych ograniczeń obowiązujących w przestrzeni publicznej. Nowe wytyczne opracowane przez MEiN, MZ i GIS pozwalają na realizację programów nauczania, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo zdrowotne na terenie szkól i placówek. Zalecenia szczegółowe dotyczą: organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników – podkreśla MEiN.

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej TUTAJ

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN MZ i GIS dla szkół i placówek TUTAJ

nowe wytyczne

CZYTAJ TAKŻE:

Zniesienie większości restrykcji związanych z pandemią COVID-19

Jak pandemia wpłynęła na liczbę urodzeń dzieci

Pandemia złych emocji - o skutkach chronicznego stresu i sposobach radzenia sobie z nim

Reakcje Polaków na Covid-19

__________

oprac.: kjp
źródło: MEiN
zdjęcie: Pixabay

Fixed Bottom Toolbar