Nowe 500 plus. Mocne wsparcie dla dwu- i trzylatków
Zdjęcie: mrips.gov.pl

Nowe 500 plus. Mocne wsparcie dla dwu- i trzylatków

12 tys. złotych rodzinnego kapitału opiekuńczego będzie mógł otrzymać rodzic na dziecko między 12. a 36. miesiącem życia. Tak zakłada przyjęty właśnie przez rząd i skierowany pod obrady Sejmu projekt ustawy. Dokument przewiduje także wsparcie dla rodziców dzieci nieobjętych nowym świadczeniem.
 
W myśl przyjętych przez rząd przepisów, w 2022 roku na 615 tys. dzieci wypłacany będzie dodatkowy zasiłek wynoszący 12 tys. zł, a na kolejne 110 tys. dzieci w wieku do trzech lat – dofinansowanie do opieki w wysokości 400 zł miesięcznie.
Według założeń, RKO przysługiwał będzie na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia przezeń 12. do 36. miesiąca życia, a jego maksymalna wysokość wyniesie 12 tys. zł na dziecko.
 
Jak będą mogli go wykorzystać rodzice? Okazuje się, że w sposób elastyczny. Świadczenie to będą mogli otrzymywać przez rok w kwocie 1 tys. zł miesięcznie lub przez dwa lata po 500 zł miesięcznie.
Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, prawo do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego będzie przysługiwać także rodzicom, które już w dniu wejścia ustawy mają drugie i kolejne dzieci w wieku od ukończenia 12. do 36. miesiąca życia.

– Na takie dzieci świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dzieci 36. miesiąca życia – głosi komunikat.
Co ważne, świadczenie to nie będzie uzależnione od dochodów rodziny oraz będzie zwolnione z podatku (PIT). Wypłatą środków z tego tytułu zajmować się będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a stosowne wnioski będą składane na podobnej zasadzie jak te o świadczenie „Dobry start" (300+) czy świadczenie wychowawcze (500+). Nowe przywileje dla rodzin z dziećmi wejdą w życie od początku nowego – 2022 roku.
 
To nie koniec dobrych wiadomości. Projekt ustawy zakłada również wsparcie dla rodziców dzieci nieobjętych nowym świadczeniem, a uczęszczającym do żłobka. W tym przypadku dofinansowanie wynosić będzie 400 złotych miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna. To rozwiązanie wejdzie w życie nieco później, bo z dniem 1 kwietnia (z wyrównaniem od 1 stycznia 2022).
 
Przypomnijmy, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jest jednym z rozwiązań zaproponowanych w Polskim Ładzie. To nowy rodzaj świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku od ukończenia 12. do ukończenia 36. miesiąca życia.
 
Oprac. kp
Grafika informacyjna. mrips.gov.pl
Fixed Bottom Toolbar