Od 1 lipca można już składać wnioski o przyznanie 300 zł na wyprawkę szkolną dla dziecka. To jednorazowe świadczenie w ramach rządowego programu ,,Dobry Start” przysługuje co roku rodzicom oraz opiekunom prawnym dzieci rozpoczynających we wrześniu naukę w szkołach, bez względu na ich dochód. Program ruszył w 2018 roku.
 

Nowe zasady

W tym roku zmieniły się niektóre zasady dotyczące programu ,,Dobry Start”. Najważniejsze z nich to:
 
1. Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej:
- za pomocą portalu Emp@tia;
- za pomocą bankowości elektronicznej;
- za pośrednictwem PUE ZUS.
 
2. Wypłata kwoty świadczenia będzie następować jedynie na wskazane przez wnioskodawcę konto, bez możliwości odbioru pieniędzy z gotówce;
 
3. Organem obsługującym program jest ZUS.
 

Minister M. Maląg informuje

Na temat wprowadzonych zmian na antenie Radia Poznań wypowiedziała się minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg w rozmowie z red. Romanem Wawrzyniakiem.
 
- Od (…) 1 lipca, do końca listopada można te wnioski składać. Składamy je tylko drogą elektroniczną (…) poprzez bankowość elektroniczną, system Emp@tia ministerstwa rodziny lub poprzez platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – powiedziała minister M. Maląg.
 
- Tutaj pewnie pojawia się pytanie jak poradzą sobie rodzice, którzy składali wnioski na papierze, a do tej pory takich wniosków z roku na rok było mniej. W pierwszym roku funkcjonowania programu ponad 42 procent wniosków składano drogą elektroniczną, a w ubiegłym roku było to ponad 72 procent. (…) W każdym zakładzie ubezpieczeń społecznych jest wyznaczona osoba, czyli taki konsultant do wdrażania „Dobrego Startu” i będą mobilne punkty (…). Na terenie całego kraju będzie to około 8 tysięcy takich miejsc, gdzie będzie można podejść i złożyć wniosek elektronicznie i dana osoba w danej instytucji pomoże petentowi. (…) ZUS przygotował w pełni to zadanie, więc zachęcam przede wszystkim, jeżeli byłyby jakiś kłopot, to możemy się udać do dowolnego oddziału ZUS, poczty czy KRUS i będzie można ten wniosek złożyć - dodała.
 
Jak poinformowała minister M. Maląg: - Jeżeli chodzi o przekazywanie środków, wnioski będą rozpatrywane przez ZUS prawie automatycznie, a więc tak naprawdę w bardzo szybkim czasie od złożenia wniosków, to może być kilka dni, kiedy pieniądze trafią na konto.
 

Kto może skorzystać ze wsparcia

 
Ze środków programu skorzystać może każdy uczeń, który nie ukończył 20 lat (albo 24 lat w przypadku posiadania orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) oraz uczy się z jednej z następujących placówek:
 
- szkole podstawowej,
- szkole ponadpodstawowej,
- szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
- młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
- specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
- specjalnym ośrodku wychowawczym,
- ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Program nie obejmuje:

- dzieci uczęszczających do przedszkola;
- dzieci uczęszczających do tzw. ,,zerówki”;
- studentów.


Kto może złożyć wniosek

Wnioski w ramach programu (od tego roku tylko w formie elektronicznej) mogą składać:

- jeden z rodziców;
- opiekun faktyczny dziecka — osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję;
- opiekun prawny dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem;
- osoba ucząca się — pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.

Jeśli dziecko mieszka z jednym z rodziców, pieniądze przysługują rodzicowi, który opiekuje się dzieckiem. Jeśli opiekę nad dzieckiem sprawują naprzemiennie oboje rodzice, każdy z nich może złożyć wniosek i otrzymać połowę kwoty świadczenia (150 zł).

Świadczenie przysługuje też dzieciom pozostającym w pieczy zastępczej. W takim przypadku wnioski przyjmują i rozpatrują powiatowe centra pomocy rodzinie.

Wnioski składać można od 1 lipca do końca listopada 2021 r. Jak podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programem ,,Dobry Start” objętych jest 4,4 miliona uczniów.
 
Dokładne dane dotyczące programu ,,Dobry Start” dostępne są TUTAJ.
 
(wt)
 
Źródło: gov.pl, radiopoznan.fm, nto.pl
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com