Ur53026416 355004125355921 6160831669273100288 oząd Gminy w Tarnowie Podgórnym niedaleko Poznania, zaproponował program finansowania zabiegów in vitro w latach 2019-2021, przeznaczając na ten cel dwieście piędziesiąt tysięcy złotych. Nie wszystkim mieszkańcom spodobał się taki sposób wydatkowania publicznych pieniędzy, przedstawili zatem alternatywną propozycję: finansowanie diagnostyki dla par niemogących się doczekać potomstwa.

 

Sam fakt oddolnego zaangażowania społecznego już jest godny uznania, ale sposób, w jaki działają mieszkańcy gminy Tarnowo Podgórne budzi prawdziwy respekt. Otóż, nie tylko mówią „nie zgadzamy się”, ale tłumaczą dlaczego i przedstawiają o wiele bardziej racjonalny sposób wydatkowania ich pienędzy, nota bene sprawdzony już w innych samorządach. „Nie ulega wątpliwości - tłumaczą na swojej stronie internetowej odpowiedzialnetarnowo.pl - że życia jako takiego nie da się przeliczyć na pieniądze. Jednak w kontekście dysponowania środkami publicznymi niezbędne jest określenie rezultatu możliwego do uzyskania w wyniku wydatkowania określonej kwoty. Za kwotę przeznaczoną na gminny program in vitro można będzie objąć programem około 25 par i spodziewać się 2-3 urodzeń. Tymczasem przeznaczając tą samą kwotę na pogłębioną diagnostykę dla par zmagających się z niepłodnością, można objąć nią ponad 150 par i gdyby przyjąć podobną skuteczność – spodziewać się narodzin 15-16 dzieci. Co więcej, pary te będą wyleczone i będą mogły urodzić kolejne dzieci, jeśli tak zdecydują. Istnieje zatem znacznie efektywniejszy model pomocy parom borykającym się z niepłodnością…”

 

Rozmowa z wójtem i udział w sesji rady gminy, to było dopiero preludium, później były audycje radiowe z udziałem mieszkańców, gdzie tłumaczyli, dlaczego nie zgadzają się z rozwiązaniem gminnym i co sami proponują, jeszcze później, pojawiła się strona internetowa odpowiedzialnetarnowo.pl aż w końcu wydali 16-stronicową publikację (nakład idący w tysiące) i rozdali na terenie gminy, żeby wytłumaczyć, na co się nie zgadzają i co proponują. A teraz zaprosili do Tarnowa Podgórnego na spotkanie z mieszkańcami specjalistów, m.in.: prof. Alinę Midro, prof. Andrzeja Kochańsiego, dra Błażeja Kmieciaka, żeby wysłuchać ich prelekcji i porozmawiać o faktach i mitach dotyczących leczenia niepłodności.

 

Taki sposób rozumienia demokracji i społeczeństwa obywatelskiego robi naprawdę ogromne wrażenie. Warto z uwagą dalej przypatrywać się tej inicjatywie.