Już jutro w Krakowie odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja „Żyj z sensem – Logoterapia jako odpowiedź na kryzys egzystencjalny człowieka” zorganizowana przez Krakowski Instytut Logoterapii. Wśród zaproszonych gości jest Alexander Vesely – wnuk V. E. Frankla, pioniera logoterapii, a jeden z paneli dyskusyjnych poprowadzi dr hab. prof. UAM Michał Michalski, prezes Instytutu Wiedzy Rodzinie i Społeczeństwie. Wstęp na konferencję jest bezpłatny.

 
870 Dzialaj z nami
 
Polscy i zagraniczni naukowcy zastanowią się, czy lekiem na współczesne problemy człowieka związane ze zmieniającym się światem może być odwołanie się do rodziny, wzmocnienie w jej ramach międzyludzkich więzi.
 

Potencjał rodzinnych więzi

Krakowski Instytut Logoterapii zaprasza wszystkich zainteresowanych (wstęp jest bezpłatny) do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji „Żyj z sensem – Logoterapia jako odpowiedź na kryzys egzystencjalny człowieka”. W tym roku temat konferencji brzmi „Potencjał więzi rodzinnych”. Konferencja odbędzie się 12 października (czwartek) w godzinach 9:00 - 18:30 w Auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej 3.
 

Program konferencji

8:30 - 9:00 Rejestracja.
9:00 - 9:30 Otwarcie konferencji (mgr Alexander Vesely – wnuk V. E. Frankla).
9:30 - 10:30 dr Heidi Schönfeld (Akademia Logoterapii w Bamberg) – „Gedanken für ein gutes Miteinander (Refleksje o budowaniu dobrych relacji)” – wykład tłumaczony.
10:30 - 11:00 mgr Malwina Markiewicz (Krakowski Instytut Logoterapii, Akademia Logoterapii w Bamberg) – „Miłość jako dar. Logoterapeutyczna koncepcja miłości w zastosowaniu w terapii dla par”.
 
11:00 - 11:30 przerwa kawowa.
 
11:30 - 12:00 dr hab. n. med. Tadeusz Pietras, dr Kasper Sipowicz (Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Akademia Pedagogiki Specjalnej) – „Terapia systemowa a logoterapia”.
12:00 - 12:30 dr Lilia Suchocka (Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-psychosomatyki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – „Rodzina jako locus odpowiedzialności w przestrzeni wolności”.
12:30 - 13:00 dr hab. Mariusz Jędrzejko (Centrum Profilaktyki Społecznej, Akademia Piotrkowska) – „Kim jesteśmy – jak odbudować życie. Wykorzystanie elementów logoterapii w pracy z rodzinami osób z zaburzeniami i uzależnieniami”.
13:00 - 14:00 Panel dyskusyjny – prowadzenie dr hab. Michał Michalski (Instytut Wiedzy Rodzinie i Społeczeństwie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) – „Zastosowanie logoterapii i myśli V. E. Frankla w pracy z rodziną”.
 
14:00 - 15:00 przerwa obiadowa.
 
15:00 - 16:30 Warsztaty:

dr Anetta Ocytko (Krakowski Instytut Logoterapii) – „Potencjał – jak wspierać poczucie sprawczości. Budowanie siebie-budowanie więzi”;
mgr Paweł Gozdek (Krakowski Instytut Logoterapii) – „Dialog jako przestrzeń tworzenia więzi w relacjach – perspektywa logoterapeutyczna”;
Tomasz Gubała, Karolina Gubała, Magdalena Słowik (Fundacja Wspomagająca Wychowanie „Archezja”) – „CUDER – Żyj z sensem. Logoprofilaktyka w praktyce”.
 
16:30 - 17:00 Podsumowanie konferencji.
17:00 - 18:30 Promocja książki prof. V. E. Frankla „Życie z sensem” – Alexander Vesely.
 
Udział w Konferencji jest bezpłatny.
 
870 plakat 2 768x1077
 

Co to jest logoterapia

Na stronie internetowej Krakowskiego Instytutu Logoterapii można przeczytać więcej informacji o twórcy i założeniach logoterapii oraz zapoznać się z projektem młodzieżowych grup wsparcia „Poszukiwacze sensu” organizowanych bezpłatnie dla uczniów w szkołach średnich. Kolejna edycja projektu jest planowana od października 2023 roku.
 
Pomysł grup wsparcia zrodził się po badaniach kondycji psychicznej młodzieży przeprowadzonych w ubiegłym roku w ramach małopolskiego programu logoprofilaktycznego „Żyj z sensem”.
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
 
 
Oprac.: wit
Źródło: kuratorium.krakow.pl
Zdjęcia: kuratorium.krakow.pl, Pixabay.com, Pexels.com
 
870 Dzialaj z nami