LIST OTWARTY w sprawie STRATEGII OŚWIATY MIASTA POZNANIA 2030

Władze Miasta Poznania próbują wprowadzić szkodliwe dla naszych dzieci zmiany w poznańskiej oświacie. We wtorek 6.02.2024 podczas sesji Rady Miasta odbędzie się głosowanie nad projektem uchwały (PU 1792/23) w sprawie przyjęcia "Strategii Oświatowej Miasta Poznania 2030". „Strategia Oświatowa Miasta Poznania 2030" to ważny dokument, który będzie wpływał na życie dzieci i ich rodzin, dlatego powinien być przygotowany w sposób rzetelny.

"Strategia Oświatowa Miasta Poznania 2030" zawiera błędy

Dr Krzysztof Szwarc - badacz z wieloletnim doświadczeniem, członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz innych gremiów eksperckich wskazuje, że "Strategia Oświatowa Miasta Poznania 2030" zawiera liczne błędy.

Według dr. Krzysztofa Szwarca, projekt został zrealizowany z pogwałceniem wielu naukowych zasad przeprowadzenia badań. Dokument nie spełnia wymogu staranności, ponieważ zawiera liczne błędy natury empirycznej, które powstały m.in. na podstawie nielogicznej interpretacji danych. Diagnozę, która stanowi znaczną częścią dokumentu, przygotowano w oparciu o błędnie zrealizowane badania ankietowe z zaniedbaniami natury metodologicznej i etycznej. Dlatego napisał list otwarty do radnych Rady Miasta Poznania. 

Zrzut ekranu 1429

 
Strategia Oświatowa Miasta Poznania List otwarty

 

Część radnych zagłosowała ZA nie znając ostatecznej wersji dokumentu

Przygotowano  40 autopoprawek do dokumentu  i zapowiedziano kolejne poprawki, dlatego nikt
z osób głosujących z komisji oświaty w dniu 1.02.2024 r., nie znał aktualnej wersji dokumentu.

Nie odbyły się konsultacje społeczne, które są wymagane przepisami prawa dla spraw ważnych dla mieszkańców Poznania. Opinia tysięcy rodziców nie jest brana pod uwagę.

 

RODZICE MAJĄ PRAWO WIEDZIEĆ

Czy STRATEGIA OŚWIATOWA POZNANIA = dokument BUBEL ZAATAKUJE NASZE DZIECI?

We wtorek podczas Sesji Rady Miasta przy Placu Kolegiackim 17 w Poznaniu o 9.00 odbędzie się głosowanie w sprawie przyjęcia BUBLA - STRATEGII OŚWIATY MIASTA POZNANIA 2030.

 

AKTAULIZACJA, 5 lutego 2024 r., godz. 18:00

Głosowanie w sprawie Strategii Oświaty Miasta Poznania 2030 nie odbędzie się 6 lutego. Zostało przeniesione na 5 marca 2024 r. 

 

(Oprac. KŁ)

 

Fixed Bottom Toolbar