Sąd

Czy kwarantanny są nielegalne i nieskutecznie nakładane? - poznaj opinię prawników po postanowieniu sądu w Poznaniu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w ocenie warszawskiej Kancelarii Lega Artis podważył właśnie nakładanie kwarantanny przez dyrektorów szkół, pracodawców i lekarzy! Jak czytamy, WSA w Poznaniu po rozpoznaniu skargi obywatela w zakresie nałożenia na niego kwarantanny w sposób inny niż przewiduje w tym zakresie procedura administracyjna, postanowił odrzucić skargę w przedmiocie nałożenia przez dyrekcję szkoły kwarantanny na pracownika. Zdaniem Kancelarii Lega Artis, każda osoba, wobec której organ nieuprawniony nałożył „obowiązek” odbycia kwarantanny posiada prawo dochodzenia na drodze cywilnoprawnej roszczenia odszkodowawczego!

O co chodziło?

Jak podano w postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (…), J. P. (dalej jako „skarżący”) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w przedmiocie nałożenia obowiązku odbycia kwarantanny (...).

–  W uzasadnieniu skargi wskazano, że (…) dyrekcja szkoły (…), w której skarżący pracuje jako nauczyciel, poinformowała go o nałożeniu na niego obowiązku kwarantanny przez Sanepid w związku z tym, iż jeden z uczniów uzyskał pozytywny wynik testu na SARS-CoV-2. – Odmówiono mu podania bliższych informacji, po kilku dniach otrzymał sms-a o treści „KWARANTANNA”, nie zna pochodzenia tej wiadomości. Jedyną osobą, która realnie poinformowała skarżącego osobiście i reprezentowała jakikolwiek organ państwa był starszy aspirant M. K., kierownik zespołu dzielnicowych (…).

I dalej: – W odpowiedzi na skargę Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w L. (…) wniosła o jej oddalenie. Wskazała, że zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, PSSE jest jednostką pomocniczą dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Do zakresu PSSE nie należy wydawanie jakichkolwiek decyzji i takiej decyzji w przedmiotowej sprawie nie wydano.

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU POD MATERIAŁEM WIDEO:

{source}<iframe width="853" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/wWd7oToxrD8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>{/source}

Powiatowa stacja bez kompetencji?

W ocenie WSA, objęta skargą czynność poinformowania skarżącego o nałożeniu na niego obowiązku kwarantanny przez sanepid nie spełnia powyższych warunków uznania ją za akt administracji publicznej.

– Nie jest to decyzja, nie została ona podjęta przez organ administracji publicznej w znaczeniu funkcjonalnym, a tym bardziej ścisłym. Nie rozstrzyga też o prawach i obowiązkach administracyjnoprawnych skarżącego. Nie jest ona zatem sprawą administracyjną w rozumieniu art. 1 k.p.a. Żaden przepis szczególny nie przewiduje też możliwości zaskarżenia do sądu administracyjnego – uznał sąd.

– W myśl art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2021.2069 t.j.) państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę zakażoną lub chorą na chorobę zakaźną albo osobę podejrzaną o zakażenie lub chorobę zakaźną, lub osobę, która miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, obowiązki określone w art. 5 ust. 1 – brzmi fragment postanowienia.

A teraz kluczowe: – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w L. nie posiada kompetencji do wydawania decyzji w przedmiocie nałożenia obowiązku odbycia kwarantanny i takiej decyzji w przedmiotowej sprawie nie wydała. Decyzji takiej nie może również wydawać dyrekcja szkoły.

Kwarantanna

Co z tego wynika?

W ocenie Kancelarii Lega Artis, kwarantanny są nielegalne i nieskutecznie nakładane, ponieważ:

– Uprawnionym organem do ich nakładania jest wyłącznie Państwowy Inspektor Sanitarny, a nie niższej rangi Inspektor powiatowy; przekazywanie przez dyrektorów szkół lub pracodawców telefonicznie, lub przy pomocy innych urządzeń teleinformatycznych o nałożonej kwarantannie nie mają żadnej podstawy prawnej – wylicza zespół Lega Artis.

– Tym samym sąd w całości podzielił nasze stanowisko w zakresie nielegalności kwarantanny nakładanej w formie SMS z państwowej stacji sanitarno-epidemiologicznej (PSSE, a nie PPIS) lub przez dyrektorów szkół, lekarzy lub pracodawców poprzez przekazanie w tym zakresie informacji, ponieważ organy te nie są uprawnione do takiego działania – czytamy.

Zdaniem Kancelarii Lega Artis, z uwagi na powyższe, każda osoba, wobec której organ nieuprawniony nałożył „obowiązek” odbycia kwarantanny posiada prawo dochodzenia na drodze cywilnoprawnej roszczenia odszkodowawczego.

CZYTAJ TAKŻE:

Krótsza izolacja i kwarantanna - podano terminy zmian

Jakie trudności przeżywa młodzież w czasie kwarantanny

O konsumpcji w czasach kwarantanny

__________________________

oprac.: kjp
źródło: Kancelaria Lega Artis, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
zdjęcie: Pixabay

Fixed Bottom Toolbar