Najlepiej dbają o rodzinę - kto został liderem prorodzinnej polityki  społecznej

Najlepiej dbają o rodzinę - kto został liderem prorodzinnej polityki społecznej

Doroczną Nagrodę Międzynarodowej Federacji na rzecz Rozwoju Rodziny (2022 IFFD Award) za konsekwentne prowadzenie prorodzinnej polityki społecznej, w tym stworzenie sieci ośrodków oferujących rodzinom kompleksowe poradnictwo i specjalistyczne wsparcie otrzymał samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. 

Cywilizacja silna rodziną

Co ważne, informację o przyznaniu nagrody ogłoszono w nowojorskiej siedzibie ONZ podczas konferencji IFFD (więcej na temat tej organizacji poniżej) poświęconej zdrowiu psychicznemu rodziny w czasach pandemii COYID-19.

– Nasza cywilizacja jest silna rodziną. Jeśli będziemy dbać o rodziny, to możemy być również spokojni o zrównoważony, pokojowy rozwój oraz o przyszłość naszych dzieci. Jestem dumny, że podobnie myślą mieszkańcy naszego regionu. Ta nagroda to dla nas ogromny zaszczyt – stwierdził cytowany przez „Nowości: Dziennik Toruński” marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki w nagraniu, które zostało zaprezentowane przy okazji ogłoszenia informacji o przyznaniu nagrody.

Prestiżowe wyróżnienie

Jak czytamy w komunikacie prasowym, IFFD Award to najbardziej prestiżowe międzynarodowe wyróżnienie w tym segmencie polityki społecznej, a przyznająca je Międzynarodowa Federacja na rzecz Rozwoju Rodziny (IFFD) to jedna z największych globalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, posiadająca generalny status konsultacyjny przy ONZ.

– Ta działająca w 68 krajach na pięciu kontynentach niezależna organizacja pozarządowa, z rozbudowaną siecią wolontariuszy na całym świecie, została założona pod koniec lat 70. ubiegłego wieku. Jej zasadniczą misją jest wspieranie rodzin przede wszystkim poprzez dzielenie się wiedzą, w tym szkolenia i konferencje. IFFD regularnie organizuje poświęcone tej tematyce międzynarodowe kongresy – czytamy na kujawsko-pomorskie.pl.

Za centra wspierania rodzin

Za co samorząd kujawsko-pomorski otrzymał to prestiżowe wyróżnienie?

Według „Nowości: Dziennik Toruński” między innymi za centra wspierania rodzin, funkcjonujące we wszystkich powiatach i miastach na prawach powiatu w regionie.

– Oferują one specjalistyczne poradnictwo oraz pomoc psychologiczną, socjoterapeutyczną i prawną rodzinom z problemami oraz instytucjom pieczy zastępczej. Liderem programu, finansowanego z funduszy unijnych, jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Jego kontynuacja została zapisana w najnowszej nowelizacji Strategii rozwoju województwa – czytamy.

Deklaracja Wenecka

Jak przypomina Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu, sprawy nabrały rozpędu w październiku ubiegłego roku.

– Przedstawiciel IFFD Ignacio Socias był naszym gościem w październiku 2021, kiedy jako pierwszy region w Europie Środkowo-Wschodniej przystąpiliśmy do Deklaracji Weneckiej, której sygnatariuszami są samorządy miejskie i regionalne na całym świecie, respektujące zasadę zrównoważonego rozwoju w dziedzinie szeroko rozumianej polityki społecznej i prorodzinnej.

Zdaniem rzecznik prasowej Urzędu, marszałkowska administracja w kujawsko-pomorskiem od lat konsekwentnie realizuje ambitny program prospołeczny i prorodzinny, którego elementy pojawiają się we wszystkich kolejnych strategiach rozwoju województwa.

– Dostrzeżone przez IFFD w marszałkowskiej ofercie wsparcia społecznego centra wspierania rodzin, funkcjonujące we wszystkich powiatach i miastach na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego, świadczą  specjalistyczne poradnictwo oraz pomoc psychologiczną, socjoterapeutyczną i prawną rodzinom z problemami oraz instytucjom pieczy zastępczej. Liderem programu, finansowanego ze środków europejskich w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Kontynuacja została zapisana w najnowszej nowelizacji Strategii rozwoju województwa – podkreśla pani rzecznik.

autor: kjp
źródło: „Nowości: Dziennik Toruński”, kujawsko-pomorskie.pl
zdjęcie: pixabay.com

Fixed Bottom Toolbar