8 marca odbyła się druga edycja konferencji ,,W obronie praw kobiet” zatytułowana ,,Równouprawnienie czy uniformizacja”. Spotkanie zorganizował Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, a prowadzącą była dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris Karolina Pawłowska. Wydarzenie odbyło się w formie internetowej telekonferencji.

Spojrzeć na kobietę bez ideologii
Cykl konferencji ma odpowiedzieć na problemy kobiet w dzisiejszym świecie. Ma też na celu odideologizowanie pojęcia ,,prawa człowieka”, który to termin jest często używany jako slogan w sposób zideologizowany w dyskusjach politycznych. Konferencja miała na celu przedyskutowanie spojrzenia na kobiety poprzez perspektywę płci.

- Czy perspektywa gender jest odpowiednim sposobem, by mierzyć się za jej pomocą z problemami, które występują w społeczeństwie. Czy rzeczywiście prowadzi ona do równości, a być może wpływa na dyskryminacje i uniformizację i – potencjalnie – wykorzenienie kobiecości z dzisiejszego świata – pytała na wstępie moderatorka wystąpień dyrektor Pawłowska.

Tematyka wystąpień
Panelistki występujące na konferencji wypowiadały się na takie tematy jak: tło doktrynalne perspektywy gender, wizja gender dotycząca męskości, kobiecości, rodziny i relacji między płciami, walka przeciw dyskryminacji oraz kwestii ewolucji terminu gender na poziomie międzynarodowym. Starały się też odpowiedzieć na pytanie, czy perspektywa gender rzeczywiście prowadzi do równości kobiet i mężczyzn.

Problem jest istotny z tego powodu, iż wiele postulatów zgłaszanych przez środowiska promujące perspektywę gender ma szanse na stanie się w Europie obowiązującym prawem i to w stosunkowo niedługim czasie.

Ocena doktryny gender
Gender ma bardzo wyraźne korzenie ideologiczne i doktrynalne oparte przede wszystkim na konstrukcjonizmie i marksizmie. Definiuje płeć jako konstrukcję społeczna, pomijając jej aspekt biologiczny, a relacje pomiędzy kobietami i mężczyznami postrzega jako walkę płci, która zakończyć może jedynie wyeliminowanie wszelkich różnic pomiędzy kobietami a mężczyznami.

Najnowsze badania, przeprowadzone m.in. przez Agencję Praw Podstawowych, wykazują też, że doktryna gender nie jest skuteczna w zwalczaniu dyskryminacji i przemocy. W krajach, które oparły się na perspektywie gender w walce z przemocą, poziom przemocy jest nadal bardzo wysoki.

W badaniach Eurostatu wyraźnie widać, że w krajach takich jak Polska, Węgry, Bułgaria, jest duża liczba kobiet zajmujących stanowiska menedżerskie. Państwa te są liderami w tej kwestii, co pokazuje, że żadna perspektywa gender nie jest tam potrzebna do osiągania równości czy walki z dyskryminacja na tym polu.

O czym mówiły panelistki
Wśród występujących panelistek znalazły się prof. Angela Gandra, prawnik i filozof, będąca narodowym sekretarzem stanu w ministerstwie do spraw rodziny w Brazylii - mówiła o równości i odpowiedzialności w domu, o potrzebie odbudowania dialogu oraz Gabriela de Gaspi de Chachki Pallavicini, magister studiów afrykańskich i bliskowschodnich, doktor nauk politycznych, była dyplomatka, mama ośmiorga dzieci, która podjęła temat wpływu ideologii gender na dobrostan całego społeczeństwa.

Kolejny gość konferencji Sharon Slater z USA - prezes Family Watch International, jednej z największych organizacji prorodzinnych, konsultantka wielu państw członkowskich ONZ w zakresie praw seksualnych i zagadnień rodziny, autorka książki ,,Stand for the Family”, prywatnie mama siedmiorga dzieci, mówiła o szkodliwości ideologii gender w stosunku do dzieci. Zaprezentowała szokujący materiał filmowy o dzieciach, które zmieniły płeć i o konsekwencjach takiego postępowania w sferze fizycznej i psychicznej.

Alix Lejard z Francji – inżynier, od 2015 r. delegatka do Parlamentu Europejskiego z ramienia organizacji Femina Europa – pytała, czy perspektywa gender jest zgodna z perspektywą kobiet. Mówiła o szacunku do własnego ciała i życiu w zgodzie z tym, kim jesteśmy.

Natomiast niemiecka dziennikarka i publicystka Birgit Kelle, krytyk feminizmu i autorka bestsellera ,,GenderGaga. Jak absurdalna ideologia chce podbić nasze codzienne życie” podjęła problem zniewolenia feminizmu przez lobby trans i LGBT. Odniosła się też do tez zawartych w jej najnowszej książce ,,Wciąż normalny? To można określić płciowo! Polityka gender jest problemem, a nie rozwiązaniem”. Ideologia gender jest strategią wojny przeciwko kobietom – podsumowała swoje wystąpienie prelegentka.

Maria José Vilaça, portugalska terapeutka kliniczna, działaczka społeczna mówiła o ochronie praw kobiet i prawie do bycia innym, a Neydy Casillas – radca prawny, ekspertka Sojuszu na rzecz Obrony Wolności, znawczyni praw człowieka i prawa rodzinnego, delegat Meksyku przy ONZ i publicystka – podjęła temat obrony praw kobiet na poziomie międzynarodowym.

Polskę reprezentowała Małgorzata Terlikowska – etyk, redaktor i pisarka, aktywistka pro-life, która opowiedziała o ogromnej trosce o kobiety w nauczaniu Jana Pawła II.

Trzeba wsłuchać się w głos cichej większości kobiet
W podsumowaniu konferencji podkreślono, że to co określane jest jako dyskryminacja kobiet często nie odpowiada rzeczywistym problemom, z jakimi się one mierzą. Głos słyszany w tej chwili w globalnych mediach nie jest głosem wszystkich kobiet. Ta znacząca grupa cichej większości nie jest wysłuchiwana.

Feministki często stygmatyzują kobiety, które dokonują wolnego wyboru. Są one wtedy dyskryminowane między innymi dlatego, że wybrały macierzyństwo, stwierdziła dyrektor Pawłowska. Powinny odgrywać zarówno rolę matki, bo macierzyństwo jest dla wielu kobiet niezwykle ważne, ale też mieć możliwość do odgrywania innych ról w społeczeństwie.

Wystąpień z polskim tłumaczeniem można wysłuchać TUTAJ.
Wystąpień w języku angielskim można wysłuchać TUTAJ

Źródło: defendingwomensrights.org/Ordo Iuris, oprac. wt
Zdjęcie: Ordo Iuris