5 maja rozpoczyna się w Warszawie 5. edycja Kongresu 590. Wśród znakomitych osobistości zaproszonych do udziału w tym dwudniowym wydarzeniu jest prof. UAM Michał A. Michalski, kulturoznawca i etyk gospodarczy, prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie oraz ekspert Polskiego Forum Rodziców. W panelu dyskusyjnym podejmie temat tzw. srebrnej gospodarki.
 
Tematyka Kongresu skupi się wokół pięciu zagadnień kluczowych dla naszego państwa. Będzie mowa o:
- bezpieczeństwie zdrowotnym i ekologii,
- społeczeństwie,
- gospodarce,
- eksporcie i ekspansji gospodarczej,
- infrastrukturze
 
Profesor UAM Michał A. Michalski wystąpi 6 maja w panelu dyskusyjnym zatytułowanym ,,Polityka prorodzinna jako odpowiedź na wyzwania demograficzne” (link do sesji TUTAJ). Będzie mówił o problemach demograficznych i konieczności dostosowania polityki publicznej do zachodzących procesów.
 
- Bardzo dobrze, że sesja ,,Polityka prorodzinna jako odpowiedź na wyzwania demograficzne” znalazła się w agendzie tegorocznego Kongresu 590 – ocenia prof. M.A. Michalski. - To pokazuje, że coraz bardziej rozumiemy, że od demografii zależy nasza przyszłość – także w wymiarze gospodarczym, na którym koncentruje się to wydarzenie.

Zapytany na czym skupi się w swoim wystąpieniu naukowiec odpowiada: - Zamierzam zwrócić uwagę na proces starzenia się społeczeństwa, który także w Polsce już postępuje i stanowi jedno najważniejszych wyzwań najbliższych lat. Oczywiście nie jest problemem to, że będzie więcej ludzi starszych, w wieku poprodukcyjnym, bo w kategoriach rozwoju naszej cywilizacji wydłużanie się trwania życia warto traktować jako osiągnięcie, do którego przez wieki dążono. Problem zaś tkwi w niekorzystnej strukturze demograficznej, której główną przyczyną jest niska dzietność. Jeśli chodzi o próbę zobrazowania tych przemian, to można wyobrazić sobie, że w 2050 roku co trzeci Polak i Polka będzie osobą mającą 65 lat i więcej…
 
W tym kontekście panelista rozważy jakie wyzwania czekają rządzących i czy rosnąca liczba osób starszych jest dla funkcjonowania państwa zagrożeniem, czy może szansą na rozwój.
 
- W obszarze rynku będzie wzrastać popyt na produkty i usługi ze strony seniorów. W ten sposób rozwijać się będzie tzw. srebrna gospodarka, która jednakże nie będzie w stanie zapewnić odpowiedniej dynamiki wzrostu gospodarczego w dłuższej perspektywie. To z kolei stopniowo będzie przekładać się na obniżanie poziomu życia oraz różne wyzwania natury społecznej, które już dziś obserwujemy np. na Zachodzie. Niewątpliwie tym zjawiskom powinniśmy się uważnie przyglądać i szukać rozwiązań, dzięki którym będziemy w stanie uniknąć, lub przynajmniej łagodzić negatywne skutki tej coraz bardziej niekorzystnej struktury demograficznej - podsumowuje prof. Michalski.
 
W panelu wystąpią także: Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, prof. Elżbieta Osewska prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.
 plansza sponsorska FHD Org partn
Całość dyskusji skoncentruje się na obecnym kryzysie demograficznym i wiążącymi się z nim zagrożeniami, a paneliści spróbują nakreślić sposoby skutecznego przeciwdziałania temu negatywnemu zjawisku poprzez wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w dziedzinie polityki społecznej, głównie w obszarze działań prorodzinnych.
 
Panel odbędzie się 6 maja w godz. 10.00-10.45. Będzie bezpośrednio transmitowany poprzez media elektroniczne.
 
Kongres ma stać się platformą do dyskusji o najważniejszych dla Polski tematach w gronie liderów różnych specjalności i z różnych obszarów gospodarki i nauki.
 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, Premier RP Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, przedstawiciele rządu, samorządów, organizacji pozarządowych, spółek skarbu państwa, biznesu oraz nauki.
 
Obrady Kongresu otworzy Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, który objął to wydarzenie swoim patronatem.
 
Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie oraz Polskie Forum Rodziców są partnerami medialnymi Kongresu.
 
plansza sponsorska FHD partn medialni 003
 
(wit)
 
Źródło: kongres590.pl
 
Zdjęcie: A. Makowska/Kongres 590