Szereg pytań, które miały na celu określenie postaw prokreacyjnych zadano ojcom uczestniczącym w badaniach STATO’21. Grupa Tato.Net zaprezentowała właśnie ich wyniki.

Uczestników badań pytano o doświadczenia, plany i wizje oraz ich uwarunkowania.

Wzajemna miłość

Jak wynika z zaprezentowanego raportu, połowa badanych ojców (50,9 proc.) wyraża opinię, że najważniejszym czynnikiem wspierającym realizację dążenia do większej liczby dzieci jest wzajemna miłość partnerów, miłość do dzieci lub fakt, że małżonkowie właśnie planują ciążę, bądź dziecko już zostało poczęte. 

– Drugim wymienianym czynnikiem wspierającym takie dążenia jest stabilność finansowa, posiadanie pracy czy mieszkania, ale ten czynnik o charakterze materialnym wymieniany jest zdecydowanie rzadziej (8,9 proc.). Ci, którzy dostrzegają jakieś przeszkody utrudniające lub uniemożliwiające decyzję o powiększeniu rodziny, najczęściej wskazują nieodpowiedni wiek (42,3 proc.), następnie problemy z pracą, finansami (21,6 proc.), zdrowie (13,6 proc.) i zwykłą niechęć do większej liczby dzieci (12,8 proc.) – czytamy.

Dobre relacje

Respondentów zapytano także, co jest ważne w przygotowaniu do ojcostwa albo w procesie decydowania o powiększeniu rodziny. Ci mogli swobodnie wybierać spośród 14 czynników znajdujących się na liście (plus otwarta kategoria – „inne”).

Co większość badanych uznała tutaj za sprawę najważniejszą? Punkt pierwszy to dobre relacje z żoną (matką dziecka). Na kolejnych pozycjach pod względem ważności wskazali: dojrzałość osobowości, dobry charakter; pozytywne nastawienie do ojcostwa; zgodna wspólna decyzja co do poczęcia dziecka

Radość, euforia

Wśród zagadnień związanych z postawami prokreacyjnymi ojców nie mogło oczywiście zabraknąć pytania o to, co dobrego pojawia się w życiu małżeńsko-rodzinnym, kiedy na świat przychodzi trzecie lub kolejne dziecko.

Z jakimi następstwami pojawienia się w rodzinie trzeciego lub kolejnego dziecka, ojcowie spotykają się najczęściej? Odpowiedź: radość, euforia, samo dobro, szczęście.

Kolejną pod względem częstości występowania odpowiedzią było stwierdzenie, że nowemu potomstwu towarzyszy wzmocnienie więzi rodzinnych i dodatkowe szanse dzieci na naukę wzajemnej pomocy i odpowiedzialności. Następną zaś, że kolejne dziecko przynosi w ogóle zmiany w życiu małżeńsko-rodzinnym, niesie nowe zobowiązania i wymaga nowych rozwiązań logistycznych.

Relacje, nie ekonomia

Co warte podkreślenia, stosunkowo niewielu badanych ojców wskazuje negatywne zmiany związane z narodzinami trzeciego dziecka lub kolejnych.

– Kwestie ekonomiczne nie są zatem najważniejszymi czynnikami wpływającymi na decyzje polskich ojców o poczęciu i wychowaniu dziecka, także w przypadku ojców posiadających troje lub więcej dzieci. Coraz bardziej widoczne jest to, że dla polskiego taty na pierwszym miejscu są dobre relacje w rodzinie – czytamy w analizie raportu.

Tekst Raportu STATO'21 jest dostępny bezpłatnie TUTAJ

oprac.: kjp
źródło: tato.net
zdjęcie: pixabay.com