Trwa akcja protestów społecznych przeciwko planom wprowadzenia w warszawskich szkołach programu ,,Edukacja seksualna – dobrowolne warsztaty i działania animacyjne dotyczące aspektów zdrowia, dojrzewania i przeciwdziałania przemocy dla młodzieży i dorosłych", który władze miasta chcą uruchomić w ramach Budżetu Obywatelskiego stolicy na 2022 r.
 
26 maja pismo wzywające do ,,usunięcia naruszenia prawa” podpisane przez 34 przedstawicieli organizacji rodziców, pedagogów, psychologów i pracowników oświaty na ręce prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego złożyła Hanna Dobrowolska (pisaliśmy o tym TUTAJ). W piśmie stwierdzono, powołując się na opinie ekspertów, że projekt narusza przepisy prawa i nie mieści się w zakresie zadań własnych miasta. Podniesiono też kwestie wadliwej oceny projektu przez urzędników warszawskiego ratusza.
 
Kolejny protest w tej sprawie skierowała Fundacja Mamy i Taty. 31 maja petycję zaadresowaną do prezydenta Warszawy w biurze podawczym Urzędu Miasta Warszawy złożył osobiście jej prezes Marek Grabowski. Fundacja wnosi o ,,natychmiastowe wycofanie spod dalszego procedowania” wspomnianego wyżej projektu.
 
W uzasadnieniu podane są odpowiednie zapisy prawne zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a traktujące o systemie wartości opartym o normy chrześcijańskie. ,,Przedstawiony projekt, pod pretekstem tzw. edukacji seksualnej i przeciwdziałania przemocy wobec osób LGBT, stanowi w rzeczywistości zagrożenie dla sposobu funkcjonowania państwa i społeczeństwa, w którym dominują członkowie Kościołów i wyznań chrześcijańskich, deklarujący przywiązanie do religii i wartości chrześcijańskich znajdujących odzwierciedlenie w przepisach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” – piszą autorzy petycji.
 
Zaznaczają, że w ich opinii projekt osłabia rodzinę oraz jej rolę w wychowaniu dzieci. ,,Jego przyjęcie stanowiłoby ingerencję władzy publicznej w zagwarantowane konstytucyjnie prawo rodziców do wychowania dziecka, jako że całkowicie pomija kwestię współdziałania władz publicznych z rodzicami w obszarze tzw. edukacji seksualnej” – podkreślają.
 
W podsumowaniu petycji jej nadawcy stwierdzają, że ,, projekt tzw. edukacji seksualnej stanowi istotne naruszenie konstytucyjnej zasady dobra dziecka”.
Pełen tekst petycji TUTAJ.
 
W liście skierowanym do sympatyków Fundacji Mamy i Taty jej prezes Marek Grabowski apeluje o podpisywanie petycji i informuje, że uzasadnienie petycji zostało przygotowane przez ,,Profesor Prawa Ustrojowego”. Przywołuje też w tym kontekście zakończoną powodzeniem akcję protestacyjną, której efektem było wstrzymanie polskiej edycji programu ,,Magia nagości” (pisaliśmy o tym TUTAJ).
 
Z listu wynika, że warszawscy urzędnicy ratusza nie odpowiedzieli na kilka wcześniej skierowanych do nich pytań dotyczących projektu. Fundacja pytała o następujące kwestie:

1. Według jakiego programu będą realizowane zajęcia.
2. W jakich miejscach będą realizowane warsztaty i działania performatywne.
3. Gdzie i w jaki sposób będzie prowadzona rekrutacja dzieci i młodzieży do udziału w zajęciach. Czy dzieci i młodzież będą rekrutowane w szkołach i przedszkolach?
4. Od jakiego wieku dziecka planowane są zajęcia i działania performatywne. Czy planowany jest podział na grupy wiekowe?
5. W jaki sposób i gdzie będą zbierane i przetwarzane zgody rodziców/ opiekunów prawnych na udział dzieci w zajęciach oraz zabezpieczana ochrona danych osobowych. Czy zgody te będą zbierane na terenie szkół i przedszkoli?

Pełna treść listu TUTAJ.
 
(wt)
 
Źródło: serwisrodzinny.pl
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com