learn 2387228 1280Barbara Ziółkowska
dyrektor szkoły podstawowej, mama


Rozpoczęcie nauki przez dziecko, to bardzo duże przeżycie dla całej rodziny. Od pierwszego września zapewne wiele się zmieni i również od rodziców zależy, jak cały ten proces przebiegnie. Dla dziecka, to czas, który zapamięta na bardzo długo. Pierwsze spotkanie ze szkołą znacząco wpłynie na jego adaptację do nowych warunków, a nawet na osiągane w przyszłości wyniki w nauce. Dlatego tak istotne jest, żeby dobrze przygotować dziecko do tego - jakże ważnego w jego życiu - czasu.

Koniec sierpnia, to pora, kiedy obserwuję często nerwowe bieganie po sklepach i uzupełnianie bądź zakup brakujących artykułów i przyborów szkolnych. Jeśli z różnych powodów do tej pory nie mogliśmy zrobić zakupów, to teraz zróbmy je sami, a z dzieckiem wybierzmy się na wspólny zakup np. tornistra czy piórnika i nadajmy temu charakter ważnego, przyjemnego wydarzenia, podczas którego pozwolimy mu na samodzielny wybór koloru i kształtu. To sprawi mu dużą radość.

Te ostatnie dni niech będą czasem budowania bardzo dobrej atmosfery oczekiwania na coś wyjątkowego i wspaniałego. Można udać się z dzieckiem na spacer w okolice szkoły, by pokazać boisko, drogę do szkoły i okolicę. Zachęcam do rozmów o swojej szkole i pierwszych nauczycielach, o rytmie dnia w szkole. Można wybrać wspólnie dodatkowe zajęcia, na które dziecko chciałoby uczęszczać. To sprawi, że nie wszystko będzie dla niego tego pierwszego dnia obce i nieznane. Sprawi, że z radością będzie oczekiwało chwili, gdy usiądzie w swojej ławce i pozna nowych kolegów i wychowawcę.

Rodziców proszę, by nie stali z boku a od początku włączyli się w proces współtworzenia tego, co będzie się w szkole działo przez cały rok, a wszystkim pierwszoklasistom życzę dobrego startu, samych radości i wspaniałego nowego roku szkolnego.


Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com