Mieszkanie

Mieszkania czynszowe i komunalne bardziej dostępne? Jest projekt ustawy

Propozycje zawarte w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych – zdaniem resortu rozwoju i technologii – mają na celu podtrzymanie wzrostowego trendu dostępności mieszkań czynszowych i komunalnych.

Według Ministerstwie Rozwoju i Technologii, rok 2021 po wprowadzeniu tzw. społecznego pakietu mieszkaniowego okazał się rekordowy, a dzięki rządowym programom finansującym społeczne budownictwo czynszowe, w tym komunalne, powstanie bądź też zostanie zmodernizowanych łącznie blisko 15 tysięcy lokali mieszkalnych.

Zdaniem wiceministra Piotra Uścińskiego, osiągnęliśmy najlepszy wynik w 14-letniej historii programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, co było możliwe dzięki przygotowanej i wdrożonej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii społecznej części Pakietu Mieszkaniowego.

Jak informuje MRiT, samorządy gminne złożyły w ubiegłym roku wnioski o dofinansowanie 392 przedsięwzięć opartych o finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat, co pozwoli na utworzenie lub zmodernizowanie 9461 lokali mieszkalnych.

– W ramach programu preferencyjnych kredytów dla inwestorów społecznego budownictwa czynszowego w 2021 r. zakwalifikowano wnioski dotyczące 87 przedsięwzięć realizowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, spółki gminne oraz spółdzielnie mieszkaniowe, obejmujących utworzenie 8481 lokali mieszkalnych – czytamy.

DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU POD MATERIAŁEM WIDEO:

{source}<iframe width="731" height="411" src="https://www.youtube.com/embed/10QFQhSZzQM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>{/source}

Główne założenia projektu

Propozycje projektu nie wprowadzają nowych instrumentów dla beneficjentów programów, ale pozwolą w znaczący sposób efektywniej wykorzystać dostępne na realizację programów środki, jak również pozyskiwać dodatkowe źródła finansowania.

Najistotniejsze założenia projektu:

  • zmiana zasad kwalifikacji wniosków w taki sposób, aby wypłata wsparcia następowała już w roku złożenia wniosku. Pozwoli to na efektywniejsze wykorzystanie przewidzianych na dany rok środków budżetowych;
  • wprowadzenie czytelnych dla beneficjentów zasad limitowania środków programu BSK na dany rok. Zmiana pozwoli też na uruchomienie jeszcze w tym roku dodatkowego 1,2 mld zł zgromadzonych w Funduszu Dopłat (środki te pochodzą z oszczędności MRiT dokonanych na innych realizowanych w 2021 r. zadaniach);
  • wskazanie dodatkowego źródła finansowania programów mieszkaniowych poprzez umożliwienie sprzedaży skarbowych papierów wartościowych;
  • wprowadzenie trybu postępowania ze środkami niewykorzystanymi przez beneficjentów wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa;
  • umożliwienie aktualizacji kwoty udzielonego wsparcia w ramach programu BSK w przypadku wyższych niż zakładane kosztów realizacji inwestycji;
  • ustalenie maksymalnych stawek czynszów w zasobie mieszkaniowym finansowanym ze środków budżetu państwa.

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

mieszkanie klucze

CZYTAJ TAKŻE:

Ulga dla rodzin 4+ w pytaniach i odpowiedziach

Podatki. Ulga na dziecko w pytaniach i odpowiedziach. Sprawdź!

Czy podatki rodziców będą zależeć od ilości dzieci? - tajemnicza zapowiedź minister rodziny

Kapitał opiekuńczy, dom bez pozwolenia i mieszkanie bez wkładu, czyli nowe rozwiązania dla rodzin w 2022 r.

__________

oprac.: kjp
źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii
zdjęcia: Pixabay

Fixed Bottom Toolbar