Inflacja w Polsce rośnie, galopują ceny energii i paliw, a w ślad za nimi zwiększają się ceny towarów i usług. Drożeje żywność. Aby choć częściowo zrekompensować osobom i rodzinom o niższych dochodach wzrost wydatków na utrzymanie rządzący wprowadzili tzw. dodatek osłonowy, w ramach Tarczy Antyinflacyjnej.
 

Kto i na jakie kwoty wsparcia może liczyć

Kwoty wsparcia oscylują od 400 do 1437,50 zł i są uzależnione od wysokości dochodu, liczby osób w gospodarstwie domowym i źródła ogrzewania.
 
Na wsparcie w postaci dodatku osłonowego mogą liczyć osoby, których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 2100 zł (chodzi o tzw. gospodarstwa jednoosobowe), lub osoby z tzw. gospodarstw wieloosobowych (rodzin), których przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1500 zł.
 
870 KADR pexels kindel media 7979437
 

W praktyce zależności te wyglądają następująco:

• Jednoosobowe gospodarstwo domowe, czyli osoba samotna, otrzyma 400/500 zł przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
• Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
• Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
 
Dodatek osłonowy funkcjonuje już od pewnego czasu i – zdaniem minister klimatu i środowiska Anny Moskwy – cieszy się dużym zainteresowaniem obywateli.
 
- Po kilku miesiącach funkcjonowania dodatku osłonowego widzimy, że cieszy się on dużą popularnością. Polskie rodziny z zainteresowaniem podeszły do tego instrumentu finansowego, o czym świadczą wnioski złożone na kwotę ponad 1 mld zł - poinformowała szefowa resortu klimatu i środowiska dziennikarzy "Super Expressu".
 

Jaki i do kiedy można składać wnioski

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 roku. Całość dodatku zostanie wypłacona do 2 grudnia 2022 roku.
Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa - podano na gov.pl.
 
Na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska znajdują się wzory wniosków oraz instrukcje pomagające w ich wypełnieniu.
 
Ważną część wniosku stanowi opis źródła ogrzewania na paliwo stałe. Nie jest ona obowiązkowa do wypełnienia, jeśli jednak mieszkanie lub dom ogrzewane są węglem, lub paliwem węglopochodnym można uzyskać dodatek osłonowy wyższy o 25 proc. 
 
Dodatek można odebrać też w formie gotówkowej.
 
Oprac. wit
Źródło: o2.pl. gov.pl
Zdjęcie: Pixabay.com