Jaką chcemy być rodziną – o rodzicielskich kompetencjach na kongresie w Luboniu
Zdjęcie: Fundacja „Siewca”

Jaką chcemy być rodziną – o rodzicielskich kompetencjach na kongresie w Luboniu

I Ogólnopolski Kongres “Wiara. Edukacja. Wychowanie” odbył się 25 marca w Katolickiej Szkole Podstawowej nr 6 w Luboniu (Szkole Siewcy). Wiodącym tematem spotkania było wzmacnianie kompetencji rodzicielskich. Polskie Forum Rodziców objęło patronat medialny nad wydarzeniem.

 

870 Dzialaj z nami


Moc rodzicielstwa

Głównym adresatem Kongresu byli rodzice i nauczyciele, a temat kompetencji rodzicielskich był Hasłem przewodnim Kongresu były kompetencje rodzicielskie. Na ich temat wypowiadali się specjaliści praktycy z różnych dziedzin. Kongers składał sie z trzech bloków tematycznych: panelu rodziców „Świadome wychowanie, czyli jak?”, panelu specjalistów oraz panelu pod hasłem „W domu i szkole jednym głosem”.

Po wystąpieniach Magdaleny Jasińskiej oraz Wincentego Pipki, które relacjonowaliśmy TUTAJ, głos zabrali Karolina i Michał Jach, twórcy projektu „Moc rodzicielstwa”. Wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe wspierają pracujących rodziców. Małżeństwo prelegentów opisało jak doświadczenia zawodowe rodziców mogą wpływać na różne obszary wychowania dzieci. Swoje wystąpienie zatytułowali „Work-family integration. Naturalny przepływ kompetencji zawodowych na poziom rodziny”.
 
870 2023 03 29 2

Pogodzenie sfery zawodowej rodziców z opieką nad dziećmi jest zawsze sporym wyzwaniem. Jak stwierdzili prelegenci, teoria i praktyka spod znaku work-life-balance, które także i w Polsce weszły oficjalnie w życie, nie rozwiązują całościowo problemów, z jakim stykają się rodzice. Nazywane prze nich tzw. wypalenie rodzicielskie w naszym kraju objawia się na niepokojąco wysokim poziomie, jeśli odnieść je do całej Europy.


Wołanie do ojca

Podczas wystąpienia przywalono bardzo emocjonalny „List do ojca”, jaki młody człowiek napisał do swojego rodzica. Ujawnił w nim brak zainteresowania rodziców, zwłaszcza ojca, swoją osobą i problemami, z jakim stykał się od dzieciństwa. Tekst był wołaniem o rodzicielską uwagę w obliczu samotności, gdzie zabawki i szczupłe grono kolegów nie są w stanie wypełnić wielkiego pragnienia dziecka, a potem młodego chłopca, jakim jest bliskość i atencja rodzica.
 
870 2023 03 29 3

Prelegenci omówili też, jak zjawisko bycia liderem w pracy zawodowej może przełożyć się na podobną rolę w rodzinie. Przy czym – jak podkreślili – rola lidera-pracownika różni się od domowej, gdyż ta druga rodzi się w sposób bardziej naturalny. Karolina i Michał Jach przeprowadzili kilkadziesiąt rozmów z liderami świat biznesu, psychologii i sportu w kontekście ich funkcjonowania w rodzinie i doszli do wniosku, że jak najbardziej można skutecznie wykorzystać nabyte w pracy zawodowej doświadczenia w sferze funkcjonowania rodziny, a naturalne i nabyte w swoich domach rodzinnych kompetencje wzmocnić tymi wypracowanymi w toku pracy zawodowej. Do takich kluczowych kompetencji zaliczyli komunikację, organizację i wartości.


Wspólnota dzieci i rodziców

Prelegenci zwrócili uwagę na istotny aspekt słuchania opinii dzieci dotyczących funkcjonowania rodziny. Taką rozmowę powinni zaaranżować rodzice. Poprzez proste pytania i dyskusję dzieci wyrażały swoje plany i marzenia na temat tego, co chciałyby robić, co osiągnąć w praktyce wzajemnego życia w rodzinie i w jaki sposób można to zrealizować. Dzieci i rodzice zapisali swoje oczekiwania w formie haseł na kartce, którą zaprezentowała Karolina Jach.
 
870 2023 03 29 8

Znalazły się na niej oczekiwania wzajemnego wsparcia i uwagi, doceniania wolności, nie ograniczania samodzielności, okazywania szacunku, a także zdrowego odżywiania.
 
Po panelu odbyła się dyskusja połączona z warsztatami pod hasłem „Dzietność a kompetencje”. Rozważano pytanie, czy liczba dzieci wpływa na kompetencje rodzicielskie, a jeśli tak to w jaki sposób. W dyskusji uczestniczyli prelegenci Kongresu.
 

Specjalisci o zagrożeniach, wychowaniu i komunikacji

W panelu specjalistów wystąpili: Aleksandra Gil, Janusz Wardak, Teresa Niewiadomska i Karolina Dziedzic. Autorka wielu projektów związanych z profilaktyką zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży Aleksandra Gil przekonywała, że nie możemy tracić z oczu celu wychowania. Janusz Wardak, doświadczony autor wykładów, warsztatów i artykułów poświęconych wychowaniu dzieci, twórca Akademii Familijnej, odpowiedział na pytanie kim jest kompetentny rodzic.
 
870 2023 03 29 13
 
Natomiast Teresa Niewiadomska, specjalistka nauk o rodzinie, opowiedziała o głównych obszarach wychowawczych. Jako ostatnia w tej części wystąpiła Karolina Dziedzic, pracująca jako nauczyciel entuzjastka oceniania kształtującego i tutoringu w szkole. Poruszyła ona kluczowy temat komunikacji na linii nauczyciel-uczeń.
 

Rodzic w szkole

Podczas trzeciego panelu, który odbywał się pod hasłem „W domu i szkole jednym głosem”, swoimi spostrzeżeniami na temat relacji rodziców i szkoły podzielili się Paweł Pożarycki, pedagog w Szkole Siewcy w Luboniu oraz Dominik Chwolik, polonista związany z katowicką Szkołą Podstawową dla Chłopców Kuźnica.
 
Również i te panele zakończyły się dyskusjami z udziałem prelegentów. W ostatniej – dotyczącej relacji na linii szkoła-rodzic – wziął udział Mateusz Mikołajczak, prezes zarządu Fundacji Siewca i dyrektor Szkoły Siewcy w Luboniu.

Organizatorem Kongresu była Fundacja „Siewca” im. bł. Edmunda Bojanowskiego, a imprezę prowadzili: Jarosław Kumor, redaktor naczelny portalu Siewca.pl oraz Anna Koźlik, menadżer Fundacji „Siewca.

Udział w wydarzeniu był bezpłatny i możliwy zarówno na miejscu, jak i za pośrednictwem łączy internetowych.

Polskie Forum Rodziców objęło patronat medialny nad wydarzeniem.
 
870 KADR patr 2023 03 20 3

Pełen zapis wystąpień panelistów Kongresu jest dostępny TUTAJ.
 
CZYTAJ TAKŻE:

ZOBACZ TAKŻE:

Oprac.: wit
Źródło: Fundacja „Siewca”
Zdjęcia: Fundacja „Siewca”
 
870 Dzialaj z nami

 

 
Fixed Bottom Toolbar