Czy w przypadku zasiłku opiekuńczego, po wystawieniu przez lekarza e-ZLA, muszę dostarczyć do pracodawcy wniosek o zasiłek opiekuńczy? Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedzi na platformie zus.pl. Zapraszamy do zapoznania sie z najczęściej poruszanymi problemami.

Ile czasu ma lekarz/asystent medyczny na przesłanie e-ZLA do mojego pracodawcy?

Lekarz/asystent medyczny wystawia e-ZLA w momencie podpisania go z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, certyfikatu z ZUS lub podpisu zaufanego (PZ ePUAP). Na PUE ZUS lekarz/asystent medyczny podpisuje zwolnienie i wysyła je do ZUS. ZUS udostępnia bezpłatnie zaświadczenie lekarskie Twojemu pracodawcy (płatnikowi składek) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż następnego dnia po otrzymaniu zaświadczenia.

Co zrobi mój lekarz jeśli e-ZLA nie dotrze do ZUS?

Lekarz otrzymuje z ZUS urzędowe poświadczenie przedłożenia każdego e-ZLA, które wpłynęło do ZUS. Jeśli takiego poświadczenia nie otrzyma, powinien wystawić e-ZLA ponownie.

Od kogo mogę otrzymać kserokopię e-ZLA – od lekarza czy z ZUS?

Nie można zrobić kserokopii e-ZLA. Jeśli lekarz/asystent medyczny wystawi Ci e-ZLA możesz je podejrzeć na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Możesz także podczas wizyty lekarskiej otrzymać wydruk e-ZLA na swoje żądanie oraz w przypadku, gdy Twój pracodawca (płatnik składek) nie ma profilu na PUE ZUS. W takich przypadkach lekarz/asystent medyczny przekaże Ci  wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego, wraz z jego podpisem i pieczątką.

Czy ktoś mnie poinformuje, jeśli e-ZLA będzie zwrócone do korekty?

E-ZLA nie są zwracane do korekty. Jeśli lekarz stwierdzi nieważność Twojego zaświadczenia lekarskiego, w którym jest błąd, powiadomi Cię  o tym pisemnie.  Zawiadomi Cię również o obowiązku doręczenia tej informacji Twojemu pracodawcy (płatnikowi składek), jeśli nie ma profilu na PUE ZUS. Jeżeli Twój pracodawca ma profil na PUE ZUS, to my przekażemy informację o anulowaniu błędnego zwolnienia, na jego profil na PUE ZUS.

Czy jestem zwolniony z obowiązku przekazywania informacji mojemu pracodawcy (który ma profil na PUE ZUS) o absencji chorobowej związanej ze zwolnieniem lekarskim?

Zmiana przepisów nie wprowadziła zmian z zakresu prawa pracy. Jeśli Twój pracodawca ma profil na PUE ZUS, to Twoje e-ZLA Twój pracodawca otrzyma na swoim profilu na PUE ZUS.

Czy w przypadku zasiłku opiekuńczego, po wystawieniu przez lekarza e-ZLA, muszę dostarczyć do pracodawcy wniosek o zasiłek opiekuńczy?

Wniosek o zasiłek opiekuńczy Z–15A(z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem) lub wniosek o zasiłek opiekuńczy Z–15B (z tytułu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny innym niż dziecko) jest dokumentem niezbędnym do ustalenia prawa do zasiłku opiekuńczego, bez względu na to w jakiej formie (papierowej czy elektronicznej) zostanie wystawione zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność sprawowania opieki. Wniosek ten zawiera informacje, które podajesz sam, a które są niezbędne do ustalenia uprawnień i wypłaty zasiłku opiekuńczego, np. czy we wnioskowanym okresie inny członek rodziny mógł zapewnić opiekę.

Wniosku Z–15A lub Z–15B nie musisz wypełniać, jeśli ubiegasz się o zasiłek opiekuńczy za kolejny nieprzerwany okres sprawowania opieki nad tym samym dzieckiem lub tym samym chorym członkiem rodziny, jeśli nie zmieniły się okoliczności, które podałeś we wcześniejszym wniosku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zaświadczenie lekarskie stwierdzające konieczność sprawowania przez Ciebie opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, zostało wystawione w formie dokumentu elektronicznego i nie posiadasz wydruku tego zaświadczenia. W takim przypadku – jeśli zasiłek wypłaca ZUS – powinieneś złożyć wniosek. Wypełnij go tylko w części, która dotyczy:

- okresu, za który ubiegasz się o zasiłek opiekuńczy,
- danych zwolnienia lekarskiego,
- Twoich danych, jako wnioskodawcy.

Co mogę zrobić jeśli otrzymałem powiadomienie, że lekarz pobrał moje dane, a nie wystawił lub nie anulował e-ZLA?

Jeżeli otrzymałeś powiadomienie o treści: „W dniu [data] lekarz [imię, nazwisko] o numerze prawa wykonywania zawodu [numer] uzyskał dostęp do Twoich danych, nie zakończony wystawieniem zaświadczenia lekarskiego lub jego anulowaniem”.

Przypomnij sobie czy w dniu wskazanym w powiadomieniu miała miejsce wizyta u lekarza oraz czy w jej trakcie lekarz zamierzał wystawić lub anulować zwolnienie lekarskie. Jeśli tak, to uzyskanie dostępu do danych było działaniem prawidłowym.

W przypadku, gdy wizyta u lekarza nie miała miejsca i tym samym nie ma podstaw do uzasadnienia postępowania lekarza – jeśli uznasz zdarzenie za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych – możesz skierować skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacja jak to zrobić jest dostępna na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

oprac: kjp
źródło: zus.pl
zdjęcie: pixabay.com