Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Czy możesz otrzymać od lekarza zwolnienie papierowe? Czy lekarz będzie widział w systemie, że dziecko jest ubezpieczone, gdy przyjdzie z nim na wizytę matka dziecka, a do ubezpieczenia zdrowotnego zgłosił je ojciec? Na te i inne pytania znajdziemy odpowiedzi na platformie zus.pl. Zapraszamy do zapoznania sie z najczęściej poruszanymi sprawami.

Czy wydruk e-ZLA trzeba doręczyć pracodawcy?

Tak, jeśli dostałeś od lekarza/asystenta medycznego wydruk e-ZLA, ponieważ Twój pracodawca nie ma profilu na PUE. Jeżeli dostałeś wydruk e-ZLA na własną prośbę, nie musisz go nikomu przekazywać – Twój pracodawca dostał Twoje e-ZLA elektronicznie. Taki wydruk jest dla Ciebie potwierdzeniem, że lekarz/asystent medyczny wystawił e-ZLA.

Lekarz/asystent medyczny wystawił mi e-ZLA. Kiedy powinienem wystąpić z wnioskiem o zasiłek?

Zaświadczenie lekarskie e-ZLA przekazywane jest do ZUS oraz płatnika składek posiadającego profil na PUE, automatycznie po wystawieniu przez lekarza/asystenta medycznego. Gdy płatnik składek nie ma profilu na PUE, lekarz/asystent medyczny wręczy Ci wydruk zaświadczenia lekarskiego (wydruk e-ZLA).

Jeśli jesteś pracownikiem  i zasiłki chorobowe wypłaca Ci pracodawca, który ma profil na PUE,  nie musisz występować  z wnioskiem o zasiłek. E-ZLA  jest dokumentem, na podstawie którego pracodawca wypłaci Ci zasiłek. Gdy zasiłki chorobowe wypłaca Ci ZUS potrzebny jest wniosek o zasiłek, który w Twoim imieniu złoży w ZUS pracodawca. Twój pracodawca otrzyma Twoje e-ZLA na swoim profilu na PUE i przekaże do ZUS nie później niż w ciągu 7 dni, wystawione przez siebie zaświadczenie płatnika składek Z–3, które ZUS traktuje jako wniosek o zasiłek.

Jeśli jesteś pracownikiem i Twój pracodawca nie posiada profilu na PUE, musisz  dostarczyć mu wydruk e-ZLA, który otrzymasz od lekarza/asystenta medycznego. Zrób to jak najszybciej, gdyż jeżeli zasiłki chorobowe wypłaca Ci pracodawca, na podstawie wydruku e-ZLA ustali uprawnienia i wypłaci Ci zasiłek. Jeżeli zasiłki chorobowe wypłaca Ci ZUS, Twój pracodawca po otrzymaniu od Ciebie wydruku e-ZLA, wystawi i przekaże do ZUS zaświadczenie płatnika składek Z–3, które ZUS traktuje jako wniosek o zasiłek.

Jeśli jesteś osobą prowadzącą działalność gospodarczą, aby otrzymać zasiłek chorobowy musisz wystąpić do ZUS z wnioskiem o ten zasiłek. Jako wniosek o zasiłek zostanie potraktowane wypełnione przez Ciebie zaświadczenie płatnika składek  Z–3b.

Jeżeli ubiegasz się o zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, także musisz wystąpić do ZUS z wnioskiem o zasiłek. Wniosek o zasiłek chorobowy możesz złożyć na druku ZAS–53 albo zamiast tego wniosku możesz wysłać do ZUS wydruk e-ZLA, jeśli otrzymałeś go od lekarza/asystenta medycznego.

Czy mogę otrzymać od lekarza zwolnienie papierowe?

Do 30 listopada 2018 r. lekarze mogli wystawiać również zwolnienia w formie papierowej. Od 1 grudnia 2018 r. jedyną formą, w której lekarz/asystent medyczny może wystawić zwolnienie lekarskie jest zwolnienie elektroniczne (e-ZLA).

Kiedy otrzymam wydruk e-ZLA?

Na swoje żądanie oraz w przypadku, gdy Twój pracodawca (płatnik składek) nie ma profilu na Platformie Usług Elektronicznych. W takich przypadkach lekarz/asystent medyczny przekaże Ci wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego, wraz z jego podpisem i pieczątką.

Jestem ojcem i zgłosiłem dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego. Czy lekarz/asystent medyczny będzie widział w systemie, że dziecko jest ubezpieczone, gdy przyjdzie z nim na wizytę matka dziecka i dla niej lekarz/asystent medyczny będzie wystawiał zwolnienie na opiekę?

Nie. Informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym dziecka pojawia się tylko wtedy, gdy zostało ono zgłoszone do ubezpieczenia przez osobę, dla której lekarz/asystent medyczny wystawia zwolnienie. W przypadku braku danych o członku rodziny zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego lekarz/asystent medyczny może samodzielnie wpisać te dane – datę urodzenia i typ pokrewieństwa.

Jak lekarz wydrukuje mi e-ZLA na wizycie domowej?

Wydruk e-ZLA będzie Ci potrzebny tylko wtedy, gdy Twój pracodawca nie ma profilu na PUE ZUS. Jeśli Twój lekarz będzie musiał dać Ci wydruk e-ZLA, skorzysta z wydrukowanych wcześniej formularzy.

Czy e-ZLA podlegają systemowej weryfikacji formalnej pod względem kompletności i poprawności wypełnienia? Czy przykładowo weryfikowana jest np. data wystawienia zwolnienia?

Tak, e-ZLA są weryfikowane przez system.

Czy w wystawionym e-ZLA pracodawca będzie widział kod choroby? Kopia papierowego zwolnienia lekarskiego, którą dostaję od lekarza nie ma tych danych.

Nie. E-ZLA dla płatnika składek nie zawiera numeru statystycznego choroby.

Czy jeśli lekarz wystawi e-ZLA (zostanie ono wysłane do ZUS i pracodawcy) to pacjent ma możliwość rezygnacji z takiego zwolnienia i przyjścia do pracy albo skorzystania urlopu wypoczynkowego zamiast zwolnienia lekarskiego?

Jeśli lekarz wystawi Ci e-ZLA i stwierdzisz, że nie będziesz korzystał z tego zwolnienia lekarskiego to kwestia ustaleń w tym zakresie między Tobą a Twoim pracodawcą nie pozostaje w gestii ZUS.

oprac: kjp
źródło: zus.pl
zdjęcie: pixabay.com