8Dr n. med. Andrzej Blumczyński, prof. Jakub Isański i prof. Andrzej Urbaniak - eksperci Polskiego Forum Rodziców - zostali członkami Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim. Powołanie naszych ekspertów w skład Rady Rodziny odbyło się na początku marca br., zanim jeszcze ogłoszono w Polsce stan epidemii.

Dr Blumczyński jest lekarzem, specjalistą pediatrą i nefrologiem dziecięcym. Wieloletnim "beneficjentem" spotkań z małymi pacjentami w ramach tzw. ostrego dyżuru. Oprócz zagadnień medycznych, interesuje się również tematyką rodzinną i narzeczeńską. Jest tatą pięciorga dzieci.

Prof. Isański jest socjologiem, pracownikiem naukowym w Zakładzie Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W badaniach zajmuje się socjologią kultury, socjologią migracji, ruchliwością społeczną i współczesnym społeczeństwem polskim. Jest tatą trzech córek.

Prof. Urbaniak jest pracownikiem naukowym Politechniki Poznańskiej, profesorem w Instytucie Informatyki. Wykładowcą na studiach podyplomowych w zakresie wychowania do życia w rodzinie. Instruktorem naturalnych metod planowania rodziny, prekursorem wykorzystania komputerów w naturalnym planowaniu rodziny. Członkiem-założycielem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny; członiem Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny przy Ministrze Zdrowia. Byłym członkiem Zespołu Opiniodawczo-Doradczego Ministra Edukacji Narodowej ds. wprowadzenia przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Autorem książek na temat wychowania, a także ekspertyz w tym zakresie dla Kancelarii Sejmu oraz Urzędu Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny. Jest tatą czterech córek i dziadkiem dziesięciorga wnucząt.

Naszym ekspertom serdecznie gratulujemy!

Na zdjęciu (od lewej): prof. Andrzej Urbaniak, prof. Jakub Isański, I wicewojewoda Aneta Niestrawska, II wicewojewoda Jarosław Bieniek, dr Andrzej Blumczyński / fot. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu