poznan 1541467 1280Na prośbę rodziców Fundacja Głos dla Życia wysłała do Prezydenta Miasta Poznania pismo w trybie dostępu do informacji publicznej z prośbą o wyjaśnienie szeregu wątpliwości zgłaszanych przez rodziców a związanych z edukacją antydyskryminacyjną w poznańskich szkołach. W związku z tym, że odpowiedź nie satysfakcjonowała rodziców, zostało wysłane ponaglenie. O sprawie pisaliśmy tutaj.  

Niestety, i tym razem udzielona odpowiedź nie wyczerpuje tematu. Można odnieść wrażenie, że rodzice nie są stroną odpowiednio poważnie traktowaną.

Przypomnijmy, że w budżecie Miasta Poznania zaplanowano dwieście tysięcy złotych na sfinansowanie edukacji antydyskryminacyjnej w poznańskich szkołach. Rozstrzygnięty został konkurs (kolejna już edycja) na projekty, w ramach których realizowane były tego typu zajęcia. Od lutego do czerwca br., zajęcia antydyskryminacyjne odbyły się w pięćdziesięciu dziewięciu poznańskich szkołach (trzydziestu ośmiu podstawowych, czternastu liceach, sześciu technikach i w jednej szkole branżowej). Lista szkół dostępna jest tutaj.

Wielce prawdopodobne, że poznańscy rodzice do skutku będą się domagać rzetelnych i pełnych informacji. Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com