back to school 2629361 1280Na prośbę rodziców publikujemy listę poznańskich szkół, w których w roku szkolnym 2018/2019 odbyła się edukacja antydyskryminacyjna w ramach zajęć dodatkowych finansowanych przez miasto Poznań jako organ prowadzący szkoły. Pisaliśmy o tym m.in. tutaj. 

I tak, szkoły podstawowe o numerach: 3, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 21, 25, 26, 29, 33, 34, 36, 42, 45, 47, 50, 51, 54, 57, 58, 59, 60, 66, 67, 69, 71, 75, 77, 78, 79, 83, 84, 89, 91. Szkoły ponadgimnazjalne: Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 42,Technikum Łączności, Technikum Samochodowe, Technikum Komunikacji, Technikum Elektryczno-Eelektroniczne, Technikum Budowlano-Drzewne, Technikum Nr 19, w tym licea ogólnokształcące o numerach: I, III, V, VII, IX, X, XI, XII, XIV, XV, XVII, XXVIII, XXXIII, XXXVIII.

Kolejna edycja tego typu zajęć ma być podjęta w roku szkolnym 2019/20120. Przypomnijmy, że dziecko może w nich uczestniczyć wyłącznie po wyrażeniu zgody przez rodziców. Warto, żeby rodzice mieli tego świadomość, a także zapoznali się ze szczegółowym programem takich zajęć i osobami, które je przeprowadzają.


Zdjecie ilustracyjne/Pixabay.com