Dziś przypada Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Jest obchodzony od 2004 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. Początkowo wydarzenie to organizowano w państwach europejskich, z czasem rozprzestrzeniło się na cały świat.
 

Świadomie i pozytywnie

Celem DBI jest kreowanie i popularyzacja działań na rzecz bezpiecznego i świadomego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Rodzice, nauczyciele, wychowawcy są zaznajamiani z problemami dotyczącymi bezpieczeństwa online. Wydarzenia towarzyszące obchodom DBI promują idee pozytywnego wykorzystywania Internetu.
 
Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę”. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.
 

Edukacyjna konferencja

Jednym z działań mających na celu realizacji założonych celów jest organizacja konferencji z okazji DBI adresowana do przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych i wszystkich osób zainteresowanych bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie.
 
Na 8 lutego 2022 r. godz. 17:00 zapowiedziano konferencję online, na którą organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie. W programie konferencji znajdują się wystąpienia dotyczące m.in. nadużywania czasu korzystania z ekranów, nauczania zdalnego i skutecznego zastosowania nowych technologii w edukacji i budowaniu relacji.
 
 

Lokalne inicjatywy w cenie

Tematowi towarzyszą też lokalne wydarzenia współtworzone przez szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów (m.in. zajęć edukacyjnych, happeningów, kampanii informacyjnych, konkursów).
 
Lokalni organizatorzy Dnia Bezpiecznego Internetu mogą korzystać z materiałów edukacyjnych i promocyjnych udostępnionych online. Znajdą tam min.:
• gotowe propozycje lekcji zdalnych do przeprowadzenia z uczniami,
• webinary dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi wspierające ich w przygotowaniu zdalnych zajęć,
• banery oraz inne grafiki.
 
 
Dla organizatorów lokalnych wydarzeń w ramach DBI przewidziano konkurs z nagrodami za najciekawszą inicjatywę. Więcej szczegółów TUTAJ
 
Oprac.:: wit
Źródło: safeinternet.pl, gov.pl,
Zdjęcie: safeinternet.pl