Dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski dyrektorem Centrum Badań nad Rodziną i Demografią Collegium Intermarium
Zdjęcie: A. Makowska

Dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski dyrektorem Centrum Badań nad Rodziną i Demografią Collegium Intermarium

Dziś w Warszawie miała miejsce inauguracja działalności Centrum Badań nad Rodziną i Demografią Collegium Intermarium. Jego dyrektorem został poznaniak, prezes Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski - kulturoznawca, etyk gospodarczy, badacz współzależności między kulturą, rodziną i gospodarką.

Dr hab. Michał Michalski jest profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Etyki Gospodarczej Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2014 roku opublikował monografię habilitacyjną pt. ,,Znaczenie rodziny dla międzypokoleniowej transmisji kultury gospodarczej” (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014). Jest autorem ponad pięćdziesięciu publikacji (w języku polskim i angielskim) z zakresu współzależności między rodziną, kulturą i rozwojem społeczno-gospodarczym.

Od 2016 roku jest członkiem Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim, a od 2019 r. – Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Członek i skarbnik Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN Polska, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, członek European Network for Research on Supplementary Pensions. Ponadto, ekspert w ramach Bazy Ekspertów UAM. W ostatnich latach odbywał staże i prowadził wykłady gościnne w Institute of Economic Studies (IES) Uniwersytetu Karola w Pradze (2015) oraz na Uniwersytecie w Bukareszcie (2018).

W 2021 r. był prelegentem podczas konferencji ministrów pracy i polityki społecznej państw Grupy Wyszehradzkiej, Kongresu 590 oraz Międzynarodowej Konferencji „Rozwiązania prorodzinne w dobie powszechnej cyfryzacji”. Jest współautorem raportu pt. „Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce”, ekspertem Polskiego Forum Rodziców. Opisuje, recenzuje i propaguje dobre rozwiązania w obszarze polityki rodzinnej.
 
(el, wt)
 
Zdjęcie: A. Makowska
Fixed Bottom Toolbar