Dowód osobisty dla dziecka – jak go uzyskać
Zdjęcie: Pexels.com

Dowód osobisty dla dziecka – jak go uzyskać

Zbliża się sezon urlopowy, warto więc dowiedzieć się, czy i jaki dokument tożsamości musi posiadać dziecko w przypadku wyjazdu za granicę. Zwłaszcza, że w przepisach i procedurach związanych z otrzymaniem dowodu osobistego nastąpiły niedawno ważne zmiany.
 
870 kids 3384843 1280
 

Dowód konieczny nawet dla niemowlaka

Każde dziecko niepełnoletnie, które jest obywatelem polskim, ma prawo posiadać dowód osobisty. Nie jest to konieczność na co dzień, ale już w przypadku np. wakacyjnego wyjazdu za granicę, każde dziecko – bez względu na wiek – musi posiadać ten dokument tożsamości. Nie każdy z rodziców zdaje sobie sprawę, że nawet malutkie, np. miesięczne dziecko, w przypadku zagranicznej podróży też musi posiadać swój dokument tożsamości.
 
W przypadku wyjazdu do krajów Unii Europejskiej, do strefy Schengen, lub innych krajów, (np. od niedawna Turcja) niezbędny jest dowód osobisty, w przypadku podróży do innych krajów – paszport.
 
870 kid 1493932 1280
 

Jak wyrobić dowód dziecku

Procedura wnioskowania o dowód osobisty dla dziecka nie jest skomplikowana i trwa przeciętnie do 30 dni – od momentu złożenia wniosku, do otrzymania gotowego dokumentu.
 
Z wnioskiem o dowód osobisty dla dziecka może wystąpić tylko jedno z rodziców (albo opiekun prawny lub kurator). Od 2015 r. nie jest wymagana zgoda ani obecność drugiego rodzica. Nie ma więc także potrzeby podpisu obojga rodziców na wniosku.
Wniosek składa się w dowolnym urzędzie gminy, czyli nie musi być on dostarczony do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
 
870 id 4648208 1280
 

Jak wygląda prawidłowy wniosek

 By skutecznie złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka należy przedłożyć:
 
- prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego – formularz jest dostępny w urzędzie gminy i na stronie internetowej każdego urzędu,
- wniosek musi zawierać podpis rodzica, który go składa oraz podpis dziecka, w przypadku, gdy ukończyło 12 lat,
- kolorowe zdjęcie dziecka na papierze fotograficznym (1 odbitka nalepiana na wniosek w przypadku wniosku składanego na papierze),
- dowód osobisty lub ważny paszport osoby składającej wniosek.
 

Powyżej 12 lat – tylko osobiście i z odciskami palców

 Jeśli dziecko nie ma ukończonych 12 lat wniosek można złożyć online. W tym celu trzeba posiadać profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.
 
Dla dzieci powyżej 12 roku życia nie ma możliwości elektronicznego złożenia wniosku – muszą być one obecne (razem z rodzicem, lub opiekunem składającym wniosek) zarówno przy składaniu wniosku, jak i przy odbiorze dokumentu. Wymóg ten jest spowodowany niedawną zmianą przepisów, w myśl których dziecku powyżej 12. roku życia wydawane są e-dowody z odciskami palców i podpisem.
 
870 KADR pexels cottonbro 7898455
 
Od listopada 2021 r. bowiem dowody osobiste wydawane w Polsce, tak samo jak w innych krajach UE, posiadają zapisane cyfrowo odciski palców posiadacza. Obowiązek ten wynika z unijnego rozporządzenia 2019/1157.
 
Odciski palców są formalnym i obowiązkowym wymogiem procedowania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Jeśli odmówi się ich złożenia, wniosek nie zostanie rozpatrzony.
 
Skan odcisków palców, nie będzie widoczny na dokumencie - te dane będą się znajdować wyłącznie w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Prawo precyzuje dodatkowo, że odciski palców będą przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych do dnia odbioru dokumentu tożsamości, nie dłużej jednak niż do 90 dni od dnia jego wydania.
 

Kto może odebrać dowód dziecka

Dowód przygotowuje Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie, a do urzędu gminy dostarcza go policja.
 
Należy pamiętać, że dowód osobisty dziecka może odebrać tylko ten rodzic (opiekun), który składał wniosek i to w urzędzie, do którego trafił wniosek. Trzeba to zrobić to osobiście przedstawiając swój dowód osobisty lub paszport.
 
Jeśli dziecko ma ukończone 12 lat, także ma obowiązek stawić się osobiście, razem z rodzicem lub opiekunem, by dokument odebrać.
 

Zdjęcie małego dziecka do dowodu

 
870 family 1016050 1280
 
W przypadku zdjęcia małego dziecka – do 5. roku życia, które nie zawsze chce do niego pozować bez przeszkód, obowiązują pewne udogodnienia:
 
• dziecko może mieć zamknięte oczy, otwarte usta i nienaturalny wyraz twarzy (na przykład uśmiech),
• twarz dziecka powinna być odsłonięta (nie może być zasłonięta włosami lub zabawką),
• dziecko powinno trzymać głowę prosto,
• zdjęcia muszą mieć tło jasne i jednorodne (bez innych osób w kadrze).
 

Termin ważności i koszt dziecięcych dowodów

 Dowód dla dziecka jest ważny: 5 lat — jeśli dziecko ma mniej niż 5 lat, 10 lat — jeśli dziecko ma więcej niż 5 lat.
Wszystkie formalności związane z wyrobieniem dowodu osobistego dla dziecka są bezpłatne. To wyjątek, gdyż za paszport dla dziecka trzeba zapłacić od 15 zł (w przypadku dziecka poniżej 5 lat z rodziny wielodzietnej) do 140 zł (dziecku w wieku 13-17 lat dokument wystawia się bez zniżek).
 
Oprac.: wit
Źródło: infor.pl. gov.pl
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com
 
 
 
Fixed Bottom Toolbar