W ramach akcji „Przywróćmy dzieciom radość!” zainicjowanej przez Fundację Życie, trwa zbiórka podpisów pod petycją do premiera o jak najszybsze wydanie rekomendacji i niezbędnych aktów prawnych, aby ratować nasze dzieci przed alienacją, depresją i uzależnieniem od technologii cyfrowych.
 
Uboczne skutki zwalczania pandemii nie mogą zniszczyć zdrowia psychicznego naszych dzieci – podkreślają Organizatorzy akcji.


Nauka zdalna – fakty

Na stronie www.DomToNieSzkola.pl przedstawione zostały wyniki badań przeprowadzonych w lutym tego roku przez Centrum Badania Opinii Społecznej „Edukacja zdalna – doświadczenia i oceny”. Wynika z nich, że zdecydowana większość rodziców (aż 89%) uważa, że jakość nauki zdalnej jest gorsza od jakości nauki stacjonarnej, a ponad połowa (62%) jest zdania, że jest ona zdecydowanie gorsza. Jedynie nieliczni sądzą, że jest porównywalna (4%) bądź lepsza (5%).
 
Ponadto znaczna część rodziców zgłasza takie zjawiska jak: trudności związane z pogorszeniem samopoczucia dzieci, problemy z przyswajaniem wiedzy czy zahamowaniem rozwoju bądź regresem. Jak czytamy, wśród negatywnych konsekwencji nauczania zdalnego rodzice najczęściej wymieniają: brak kontaktów bądź ograniczenie kontaktów z rówieśnikami (83%), zbyt duża ilość czasu spędzanego przy komputerze, w Internecie (82%), a niewiele rzadziej – zbyt mała ilość aktywności fizycznej (75%).


Treść petycji

W petycji do premiera polskiego rządu sygnatariusze apelują o jak najszybsze wydanie rekomendacji i niezbędnych aktów prawnych, aby ratować nasze dzieci przed alienacją, depresją i uzależnieniem od technologii cyfrowych, gdyż „uboczne skutki zwalczania pandemii nie mogą zniszczyć zdrowia psychicznego naszych dzieci”.

Na wstępie sygnatariusze przypominają, iż sytuacja epidemiczna i walka z wirusem zmusiły nasze dzieci do przesiadywania w domach oraz do spędzania wielu godzin przed ekranami laptopów i telefonów, tym samym większość dzieci została zmuszona do rezygnacji z uprawiania sportów i jakiejkolwiek aktywności poza domem.

(...) Konsekwencje zdrowotne są widoczne już teraz, a może być znacznie gorzej – czytamy. – Wg badania CBOS 42% rodziców dostrzega u swoich dzieci pogorszenie samopoczucia z powodu nieuczęszczania do szkoły: obniżenie nastroju, rozdrażnienie, wybuchy złości, zachowania agresywne. Dzieci coraz gorzej radzą sobie z nauką, coraz więcej czasu spędzają w sieci, uzależniają się od technologii cyfrowych. Odizolowanie i zbyt mała aktywność fizyczna, na którą wskazuje aż 75% rodziców, mogą prowadzić m.in. do depresji, której skutki będą latami odczuwalne zarówno dla chorych jak i dla całego społeczeństwa! Najwyższy czas na oddech dla dzieci i młodzieży!


Alternatywą świeże powietrze

I dalej: – Jest mnóstwo sposobów na to, aby spędzać aktywnie czas na powietrzu, bez zwiększania ryzyka zakażeń. Przecież tak niewiele trzeba, aby przynajmniej część godzin przed komputerem zamienić na spacery w parkach lub lasach! Zamiast zdalnych lekcji nauczyciele mogą organizować aktywne zajęcia rekreacyjne, zabawy muzyczne, konkursy sportowe, wycieczki krajoznawcze itp. To są działania niskobudżetowe, najprostsze w organizacji, a przynoszą najlepsze efekty dla zdrowia psychicznego. Kontakt z przyrodą, zajęcia w plenerze też mogą być doskonałą formą edukacji!

Żaden lek nie zastąpi spaceru, śpiewu ptaków, szumu drzew czy zapachu kwietniowego poranka. Jestem przekonany, że (…) nasze domy przestaną być miejscami pracy i salkami szkolnymi. Bo dom nie jest szkołą. Dom jest miejscem dla rodziny, miłości i odpoczynku – komentuje Michał Owczarski, prezes Zarządu Fundacji Życie.
 
Petycję można podpisać tutaj:
https://domtonieszkola.pl/
 
Oprac.: kjp
Źródło: DomToNieSzkola.pl
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com