mother 5354379 1280Do końca stycznia wydłużony został okres przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dotychczasowych zasadach. Decyzja zapadła w związku z nadal trudną sytuacją epidemiczną w kraju.

Zasiłek przysługuje rodzicom dzieci w wieku do 8 lat oraz rodzicom dzieci starszych z orzeczoną niepełnosprawnością (do lat 16), znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (do lat 18) i z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (do 24 roku życia).

Otrzymują go też ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych, którzy zwolnieni są od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Świadczenie przyznawane jest w przypadku:

- zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, lub szkoły z powodu COVID-19;

- niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Ministerstwo Rodziny i Opieki Społecznej zauważa, że mimo powrotu do szkół dzieci z klas I-III, mogą nadal istnieć okoliczności uzasadniające dalszą potrzebę wykorzystania tego zasiłku. Z powodu pandemii nie wszystkie szkoły i placówki edukacyjno-opiekuńcze są otwarte. Dodatkowym utrudnieniem w ich funkcjonowaniu stała się fala silnych mrozów.


Źródło: gov.pl, oprac. wt

Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com