Demografia zadecyduje o naszej przyszłości
Zdjęcie: Pexels.com

Demografia zadecyduje o naszej przyszłości

Coraz więcej państw zdaje sobie sprawę, że spadająca liczba urodzeń dzieci grozi nie tylko niekorzystnymi zmianami społecznymi, ale także spowoduje ekonomiczną klęskę. Wiele krajów od lat wspiera rodziny z dziećmi, jednak zmiany kulturowe i mentalne niwelują te wysiłki.
 

Cywilizowane kraje wspierają rodzinę

Od kilku lat Polska stara się przeciwdziałać demograficznej zapaści, pomagać rodzinom z dziećmi, promować tradycyjny model macierzyństwa i ojcostwa, wpływać na świadomość młodych pokoleń. Wzorem są tu rozwiązania stosowane w zachodnich krajach Europy, takich jak Francja i Niemcy. Ważne i godne uwagi są też dobre rezultaty polityki prorodzinnej w Czechach i na Węgrzech.
 
870 baby 2329600 1280
 
Coraz więcej badań naukowych potwierdza tezę, że w krajach demokratycznych dodatni przyrost naturalny i związana z nim odpowiednia liczba ludności mają decydujący wpływ na status danego państwa, jego potencjał ekonomiczny i poziom ogólnego bezpieczeństwa.
 
870 Dzialaj z nami
 

Japonia na skraju niezdolności do funkcjonowania jako społeczeństwo

Jednak nie tylko Europa boryka się z problem niskiej liczby urodzeń. W dostatniej i dobrze rozwiniętej Japonii rządzący biją na alarm i ostrzegają, że brak zdecydowanych działań w sferze demografii grozi niezdolnością do funkcjonowania Japończyków jako społeczeństwa.
 
W liczącej 125 milionów mieszkańców Japonii - w ub. roku urodziło się mniej niż 800 tysięcy dzieci. A jeszcze w latach 70. XX w. liczba ta wynosiła ponad dwa miliony.
 
Do tego w ostatnich dziesięcioleciach wzrosła średnia długość życia, co oznacza, że jest coraz więcej osób starszych, a spada liczba pracowników, którzy ich utrzymują. Kraj Kwitnącej Wiśni ma obecnie drugi najwyższy na świecie odsetek osób w wieku 65 lat i starszych – około 28 proc.
 
870 children 1136898 1280
 

Ratunkiem skupienie uwagi na dzieciach i wychowaniu

Ratunkiem może być proponowane przez władze Japonii skupienie uwagi na polityce dotyczącej dzieci i ich wychowywaniu. Działania należy podjąć natychmiast, ponieważ poprzednie strategie nie odniosły spodziewanego skutku. Środki na rzecz odwrócenia negatywnego trendu w demografii będą najskuteczniejszą inwestycją w przyszłość – ocenia plan sam premier Japonii.
 
Jednocześnie zapowiedział on budowę społeczeństwa i gospodarki, w których dzieci są na pierwszym miejscu. Już w kwietniu pracę ma rozpocząć nowy organ rządowy nazwany Agencją ds. Dzieci i Rodzin. Będzie odpowiedzialny za politykę dotyczącą dzieci. Do czerwca japoński rząd wytyczy plan podwojenia wydatków na zwiększanie dzietności.
 
W 2020 roku naukowcy przewidywali, że populacja Japonii spadnie ze szczytowego poziomu 128 milionów w 2017 roku do mniej niż 53 milionów do końca wieku.
 
870 japan 3447377 1280
 
Spadek liczby urodzeń w Japonii wynika z szeregu czynników, w tym rosnących kosztów utrzymania, większej liczby pracujących kobiet, większego dostępu do antykoncepcji, zmian kulturowych. Prowadzą one do tego, że kobiety decydują się na posiadanie mniejszej liczby dzieci.
 

Emigranci nie są wystarczającym rozwiązaniem

W Japonii nadal obowiązują surowe przepisy imigracyjne, mimo wprowadzonych ostatnio ułatwień. Niektórzy eksperci twierdzą, że zasady powinny zostać jeszcze bardziej złagodzone, aby pomóc w walce ze starzejącym się społeczeństwem.
 
Inni zauważają, że przyjęcie dużej liczby emigrantów może nie rozwiązać problemu, a przysporzyć nowych kłopotów, co obserwuje się np. w krajach Europy zachodniej takich jak Niemcy i Francja. Tam zbyt wielka liczba emigrantów niechętnych do asymilacji, do przestrzegania kulturowych i prawnych standardów lokalnych, a wręcz próbujących narzucać swoje, czasem zupełnie obce europejskiej cywilizacji, wzorce (np. nietolerancja religijna, dyskryminacja kobiet, brak poszanowania życia innych) prowadzi do wzrostu przestępczości (jak np. w Szwecji).
 
CZYTAJ TAKŻE:
 
 
 
 
Oprac.: wit
Źródło: BBC, PAP, tvn24.pl
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com
 
870 Dzialaj z nami
Fixed Bottom Toolbar