family 2610205 1920Projekt ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii złożyli w Sejmie posłowie Prawa i Sprawiedliwości.
Uważamy, że powstanie takiej instytucji, która kompleksowo będzie zajmować się polityką prorodzinną, badaniami nad demografią, to sprawa kluczowa dla naszego kraju – powiedział w Sejmie w imieniu wnioskodawców Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS.
Badania wskazują, że rodzina jest stale jedną z najważniejszych wartości dla Polaków W imieniu @pisorgpl złożyliśmy projekt ustawy o Polskim Instytucie Rodziny i Demografii. To merytoryczne zaplecze dla trwałej, organicznej polityki prorodzinnej i demograficznej – uzasadniali dziś od rana na Twitterze posłowie.
 
Oczekiwany projekt
To projekt oczekiwany przez wiele środowisk prorodzinnych, ale myślę, że jest to projekt ostatecznie ważny dla całego kraju – mówi poseł Wróblewski. – Naszym celem jest, by instytucja ta działała w oddaleniu od bieżącej polityki i była zapleczem merytorycznym dla organicznej polityki prorodzinnej – podkreślił.
Jak dalej tłumaczył w rozmowie z Rzeczpospolitą, Instytut stanowi połączenie dwóch koncepcji. Z jednej strony instytucji badawczej i tworzącej propozycje polityki społecznej i demograficznej, a z drugiej rzecznika praw rodziny. – Liczymy, że w Radzie Instytutu pojawi się szeroka reprezentacja wszystkich środowisk, w tym także opozycji. Inaczej instytut nie spełni pokładanych w nim nadziei. A wyzwań, jakie przed nami stoją, w tym w zakresie demografii, jest sporo i bez takiej wyspecjalizowanej jednostki trudno będzie im sprostać – podkreślił na łamach „Rz”.
 
Koresponduje ze Strategią
Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, zadania Instytutu zostały skatalogowane (…) w sposób umożliwiający zarówno kompleksowe badanie zjawisk demograficznych i związanych z nimi procesów oraz wypracowywanie rekomendacji i narzędzi umożliwiających organom państwa prowadzenie odpowiedniej polityki w zakresie pojawiających się w tym zakresie wyzwań. – Koresponduje to z konsultowanym aktualnie projektem Strategii Demograficznej 20404 oraz ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju , w której „pułapkę demograficzną” wskazano jako jedną z najważniejszych barier rozwojowych dla Polski w najbliższych dekadach.
 
Wg wnioskodawców, przeciwdziałanie niskiej dzietności musi zostać połączone z opracowywaniem i rozwijaniem odpowiedniej polityki prorodzinnej wraz z kształtowaniem adekwatnego kontekstu społeczno-kulturowego. – W ten sposób, możliwe jest zagwarantowanie optymalnych warunków dla tworzenia i funkcjonowania rodzin, warunkujących zrodzenie i wychowanie kolejnych pokoleń, od których zależeć będzie kondycja i rozwój społeczno–gospodarczy Polski. W tym wymiarze, Instytut będzie ponadto odgrywał ważną rolę platformy współpracy i wymiany wiedzy, informacji i dobrych praktyk zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym – czytamy w sejmowym druku.
 
Wiele zadań
Do najważniejszych zadań Instytutu zaliczono gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej informacji o zjawiskach i procesach demograficznych, społecznych i kulturowych w Polsce; przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych; organizowanie i prowadzenie badań naukowych; opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń pod względem ich wpływu na sytuację rodzin, dzietność oraz inne procesy demograficzne; monitorowanie i analizowanie obszaru komunikacji społecznej oraz edukacji publicznej pod względem ich wpływu na procesy w obszarze rodziny i demografii; monitorowanie, ewaluacja oraz tworzenie rozwiązań polityki rodzinnej i demograficznej czy prowadzenie różnorodnych form popularyzacji wiedzy zdobytej w ramach działalności Instytutu, w tym zwłaszcza poprzez podejmowanie działalności edukacyjnej i szkoleniowej.
 
Powołanie jest koniecznością
Biorąc pod uwagę niezwykle negatywne trendy demograficzne oraz szereg problemów wynikających z tego rodzaju zjawisk, powołanie przedmiotowego Instytutu wydaje się koniecznością, niezbędną dla wypracowania właściwych rekomendacji i narzędzi w zakresie prowadzenia polityki prodemograficznej, włączając w to prowadzenie długofalowej i systematycznej aktywności nakierowanej na diagnozowanie i kształtowanie trendów społeczno-kulturowych wpływających na kondycję demograficzną kraju – czytamy w uzasadnieniu projektu.

źródło: tvrepublika.pl, sejm.gov.pl, prawo.pl, rp.pl
oprac. kp
Zdjęcie ilustracyjne. pixabay.com
PROJEKT DOSTĘPNY JEST TUTAJ.