Czy będzie 500 plus dla wieloletnich małżeństw? Jest petycja obywateli
Zdjęcie ilustracyjne: Pixabay.com

Czy będzie 500 plus dla wieloletnich małżeństw? Jest petycja obywateli

Do sejmu wpłynęła petycja obywatelska o objęcie długoletnich małżeństw wparciem finansowym podobnym do tego świadczonego obecnie w ramach programu „Rodzina 500 plus”.
 

Potrzeby seniorów kosztują

W piśmie autorzy petycji apelują, by posłowie uchwalili ustawę o nazwie „Małżeństwo +…500,- świadczenie comiesięczne”, które należałoby wypłacać długoletnim małżonkom, z minimum 40-letnim pożyciem małżeńskim. Sami autorzy pisma (ich nazwiska nie są ujawnione) informują, że ich staż małżeński wynosi 50 lat, podają nawet dokładną datę ślubu, co wskazuje, że petycję złożyli małżonkowie.
 
Wniosek swój motywują potrzebami seniorów, którzy oprócz zwykłych wydatków ponoszą koszty leków, środków higieny osobistej, stosownych do wieku i schorzeń diet oraz opiekunów, a ich sytuacja materialna jest często trudna.

600 measles 956065 1280
 

Proza życia oprócz chwil wzniosłych

W petycji czytamy (pisownia oryginalna): „My (dane usunięte) i (dane usunięte), członkowie najliczniejszej organizacji na Świecie „STARE MAŁŻEŃSTWO”, w ustanowionym ROKU RODZINY, zwracamy się z apelem do Wysokiej Izby o uchwalenie ustawy p.n. MAŁŻENSTWO +…500,- świadczenie comiesięczne, która to ustawa obejmowałaby MAŁŻEŃSTWA ze stażem 40-, 45- 50-letnim i dłuższym. Medal ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE, który został ustanowiony przed laty jest pięknym uhonorowaniem dotrzymywania przysięgi małżeńskiej… w zdrowiu i chorobie i że Cię nie opuszczę aż do śmierci…, ale nie pomoże w trudnych chwilach finansowych, które towarzyszą Jubilatom. Należy pamiętać, że oprócz chwil wzniosłych jest proza życia, a więc opieka nad Towarzyszem Życia, którą małżonkowie świadczą sobie wzajemnie. Jeśli zaś sił nie starsza, trzeba korzystać z płatnej opieki osób trzecich”.
 
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, o którym wspominają autorzy w petycji, stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Jest nadawany na podstawie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, po uprzednim złożeniu odnośnego wniosku w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz „informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości.
 
600 autumn 4798391 1280
 

Starość nie jest partyjna

Według opinii autorów petycji „dziś długoletnie małżeństwo nie jest w modzie. Nawet w ogóle małżeństwo!”. Wyrażają przekonanie, że „Budżet naszego Państwa (…) na pewno wytrzyma takie koszty!”. Piszą też, że takie długoletnie małżeństwa są wzorem rodziny, a proponowane wsparcie podniesie rangę małżeństwa i wpłynie na trwałość rodziny. „Starość nie jest partyjna, ale czeka każdego” - kończą swoją petycję autorzy.
 

Petycja spełnia wymogi formalne, ale nie podaje szczegółów

Petycja trafiła do sejmu w styczniu br. Jest zarejestrowana pod nr BKSP-144-IX-578/22 z datą 21.01.2022 (można ją znaleźć TUTAJ) z adnotacją, że w marcu skierowano ją do Komisji do Spraw Petycji, a w kwietniu przedłużono termin jej rozpatrywania.
 
Samo pismo ma dość niespotykaną, jak na oficjalne dokumenty, formę – jest pisane prostym językiem, z mnóstwem błędów interpunkcyjnych i sformułowaniami, które miejscami mogą się wydawać „ironiczne”, jakby w nieco karykaturalnej formie przywoływały określenia funkcjonujące w oficjalnej przestrzeni publicznej. Całą sprawę upublicznił dziennik „Fakt” (na ten materiał powołują się wszystkie inne media, które informują o petycji).
 
Jednakże sama argumentacja – mimo usterek językowych – jest sensowna, a wybranie „Roku Rodziny” jako odpowiedniego czasu na uchwalenie wnioskowanej ustawy przemyślane.
 
Osobną kwestią, którą przy tej okazji warto podnieść, są świadczenia emerytalne. Średnia emerytura z ZUS wynosi obecnie 2525 zł brutto (z wyłączeniem „trzynastki" i „czternastki"), a najniższa 1200 zł (netto). Świadczenia emerytalne podlegają systematycznie kilkuprocentowej waloryzacji, a w tym roką rządzący zniesli podatek dla emerytów otrzymujacych świadczenia do 2500 zł brutto. Jednak panująca obecnie wysoka inflacja skutecznie niweluje te zyski.
 
600 old 2814935 1280
 
Swoją opinię na temat petycji wydało Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. W piśmie z 6 czerwca adresowanym do posła Jacka Piechoty, przewodniczącego Komisji do Spraw Petycji stwierdzono, że „Petycja została wniesiona przez osobę fizyczną” i że „mieści się w zakresie zadań i kompetencji Sejmu”.
 
Opinia wspomina, że w petycji nie określono żadnych szczegółowych zasad przyznawania świadczenia, ani nie podano źródeł jego finansowania.
 
„Wprowadzenie postulowanych w petycji propozycji leży w gestii ustawodawcy, który może uchwalić ustawę przewidującą uprawnienie do przedmiotowego świadczenia.
 
Wejście w życie proponowanych rozwiązań przewidujących nowe periodyczne świadczenie dla wskazanej w petycji grupy osób wiązałoby się ze wzrostem wydatków ze środków publicznych, które byłyby jego źródłem finansowania. Ponadto celowe byłoby określenie kosztów wprowadzenia tego świadczenia” – napisała dr hab. Magdalena Szczepańska, ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych.
 

Europosłanka chwali inicjatywę

O pomyśle na nowe świadczenie dla Polaków zrobiło się głośno po publikacji dziennika „Fakt”, który w związku z tą informacją zapytał o opinię europosłankę z ramienia PiS Elżbietę Rafalską, byłą minister rodziny i polityki społecznej, która wprowadzała program „Rodzina 500 plus".
 
– Piękna inicjatywa. Dzisiaj tyle małżeństw się rozpada, dlatego ten pomysł trzeba przemyśleć. To także element polityki prorodzinnej – miała powiedzieć E. Rafalska, zastanawiając się nad wprowadzeniem takiego świadczenia dla małżeństw z kilkudziesięcioletnim stażem. Proponowała też rozważyć wprowadzenie jednorazowego świadczenia.
 
Oprac.: wit
Źródło: rp.pl, gov.pl, sej.gov.pl, zus.pl
Zdjęcia: Pixabay.com, Pexels.com
Fixed Bottom Toolbar