Czeski sukces demograficzny – debata w Instytucie Pokolenia
Zdjęcie: Instytut Pokolenia

Czeski sukces demograficzny – debata w Instytucie Pokolenia

14 października w Instytucie Pokolenia w Warszawie odbyła się debata na temat „Czeski sukces demograficzny”. W spotkaniu, które odnosiło się do ogłoszonego właśnie raportu Instytutu na ten temat uczestniczył dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski, prezes fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Demografii.
 
870 KADR 2022 10 17
 

Raport o czeskim sukcesie

Raport Instytutu Pokolenia „Czeski sukces demograficzny” opisuje przyczyny, uwarunkowania i wnioski, jakie związane są z dobrymi osiągnięciami polityki prorodzinnej u naszych południowych sąsiadów. Opracowanie powstało w ramach projektu badawczego IP „Sytuacja demograficzna wybranych krajów europejskich”.
 
870 311458331 164903822809273 4070541350587584192 n
 
Czechy są krajem z jednym z najwyższych wskaźników dzietności w Unii Europejskiej (1,71), podczas gdy jeszcze 20 lat temu miały jedną z najniższych dzietności na świecie – 1,14. Ta pozytywna zmiana, demograficzny sukces, to efekt konsekwentnie realizowanej polityki na rzecz rodzin. Czechy są krajem, który w XXI w. osiągnął najwyższy w Europie wzrost dzietności. Czy Polska może wzorować się na czeskich rozwiązaniach, podejmując działania na rzecz wyjścia z pułapki niskiej dzietności? Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy debaty, która odbyła się 14 października w Instytucie Pokolenia w Warszawie.
 

Uczestnicy debaty

 
870 311738130 164904096142579 4276668222582160199 n
 
Wśród zaproszonych do debaty gości znaleźli się m.in. dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak z SGH, Joanna Krupska ze Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”, Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Demograficznej oraz Podsekretarz Stanu Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, prof. Łukasz Hardt z UW, dr hab. prof. UAM Michał A. Michalski, prezes fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Demografii, Jan Tomášek z Ambasady Republiki Czeskiej.
 

Instytut Pokolenia

 
870 KADR 311626887 164904659475856 6050518886153190973 n
 
Instytutu Pokolenia jest powołaną w grudniu 2021 r. jednostką badawczą. To państwowa jednostka budżetowa podległa Prezesowi Rady Ministrów. Jej misją jest troska o przyszłość. Placówka przygotowuje badania, analizy i ekspertyzy w zakresie demografii w ujęciu polskim i międzynarodowym. W swoich działaniach uwzględnia uwarunkowania społeczno-kulturowe zachodzących zjawisk. Wskazuje kierunki zmian i inicjuje działania, które mają prowadzić do pozytywnych przemian w społeczeństwie. Instytut oprócz działalności badawczej ma też prowadzić też działalność opiniującą, wydawniczą i popularyzatorską. Siedziba Instytutu Pokolenia znajduje się w Warszawie, a jego dyrektorem jest Michał Kot.
 
Raport „Czeski sukces demograficzny” można pobrać TUTAJ.
 
Oprac.: wit
Źródło: Instytut Pokolenia, rp.pl
Zdjęcia: Instytut Pokolenia
Fixed Bottom Toolbar