question mark 2123966 1280Otrzymaliśmy informację, że w jednym z poznańskich liceów rodzice dostali do podpisu kuriozalną "zgodę" na zajęcia edukacji seksualnej o następującej treści: "Wyrażam/nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka...(imię i nazwisko), ucznia klasy... w zajęciach edukacji seksualnej w roku szkolnym 2019/2020 realizowanych w... (tutaj nazwa szkoły). Powyższa decyzja na chwilę obecną ma charakter opinii. Zajęcia zostaną wprowadzone tylko w przypadku uruchomienia środków z budżetu miasta Poznania oraz w przypadku wyrażenia chęci deklaracji opiekuna prawnego dziecka."

Wynika z tego, że rodzice mają wyrazić zgodę na udział dzieci w zajęciach, o których nic nie wiedzą. Nie wiadomo jaki będzie program tych zajęć, kto będzie je prowadził. Ba, nie ma nawet pewności, że w ogóle się odbędą, ale rodzice już mają wyrazić na nie swoją zgodę...

Co to zatem jest? Zgoda na co? A może chodzi o carte blanche? Czy to po prostu badanie rynku?


Zdjecie ilustracyjne/Pixabay.com