„Bliżej – pełna łączność”. Kolejne warsztaty Tato.Net
Zdjęcie: Tato.Net

„Bliżej – pełna łączność”. Kolejne warsztaty Tato.Net

Na cykl warsztatów pod takim tytułem zaprasza społeczność Tato.Net wspólnie z KGHM. Poprowadzi je dobrze znany naszym Czytelnikom dr Dariusz Cupiał, założyciel Fundacji Cyryla i Metodego, inicjator Tato.Net. Najbliższe odbędą się 18 grudnia.
 
Jak podkreślają Organizatorzy, tysiące ojców, którzy wzięli udział w organizowanych przez nich szkoleniach, doświadczyło tego, że ojcostwa można się nauczyć i nigdy nie jest za późno, aby być lepszym ojcem, a biznesowi partnerzy Fundacji potwierdzają, że spełniony i zaangażowany ojciec, to również bardziej efektywny pracownik. – Warsztat „Bliżej” ma na celu przekazanie metod pogłębiania relacji ojciec – dziecko. Zajęcia opierają się na czterech filarach efektywnego ojcostwa, do których zalicza się: zaangażowanie, stałość, znajomość dziecka i opiekuńczość – czytamy w zaproszeniu.


Korzyści z uczestnictwa

Co zmienią warsztaty w ojcostwie ich uczestników? Przekonają się chociażby, jak wielki wpływ mają ojcowie na swoje dzieci; będą mieli okazję lepiej poznać, co jest mocną, a co słabą stroną ojcowania; nauczą się wdrażać w życie cztery podstawy dobrego ojcostwa: zaangażowanie, stałość, znajomość, opiekuńczość oraz zobaczą, które potrzeby swego dziecka zaspokajają w sposób wystarczający, a nad zaspokojeniem których muszą jeszcze popracować. Ponadto uzyskają od innych ojców informację zwrotną i odkryją tajemnicę dobrego kontaktu z dzieckiem; będą mieli okazję poznać praktyczne metody budowy ojcowskiego planu działania, jak również praktyczne metody radzenia sobie ze stresem oraz sposobu na godzenie życia rodzinnego z pracą zawodową.


Trener: dr Dariusz Cupiał

Warsztaty poprowadzi dobrze znany naszym Czytelnikom dr Dariusz Cupiał. To założyciel Fundacji Cyryla i Metodego, inicjator Tato.Net, absolwent KUL, stypendysta Institute For Ecumenical and Cultural Research, Saint John's University w Collegeville w USA, członek Stowarzyszenia Innowatorów Społecznych ASHOKA i Stowarzyszenia Diakonia Światło-Życie. Co ciekawe jako trener przeprowadził ponad 2000 godzin szkoleniowych dla ojców, w tym przeszkolił ponad 160 osadzonych ojców w zakładach karnych i aresztach śledczych. Prywatnie pasjonat kajakarstwa, jazdy konnej i gór, ojciec trojga dorosłych dzieci, dziadek piątki wnucząt.


O Tato.Net

Tato.Net to – jak czytamy na stronie Fundacji – rozwijana przez Fundację Cyryla i Metodego społeczność ojców. – Inspiruje mężczyzn do przeżywania ojcostwa jako pasji oraz najważniejszej kariery życia. Dostarcza im w tym celu konkretne narzędzia, aby mogli się nawzajem wspierać w byciu coraz lepszymi ojcami. Przez 17 lat działalności Tato.Net tysiące mężczyzn pogłębiło swoje ojcowskie kompetencje.

Tato.Net jest powołane również do tego, by realizować inicjatywy i projekty adresowane do całych rodzin, tak aby budować rodziny silne obecnością ojca. – Stanowi ponadto sieć współpracy organizacji oraz instytucji społecznych, którym przyświeca wartość promowania kultury odpowiedzialnego ojcostwa – czytamy na Tato.Net.
 
**********************************

Program warsztatów:


8.45 – recepcja, kuluary, odebranie materiałów szkoleniowych
9.00 – rozpoczęcie szkolenia, omówienie celów i programu
9.30 – moduł I
11.00 – moduł II
12.30 – przerwa obiadowa
13.00 – moduł III
14.30 – moduł IV
16.00 – opracowanie indywidualnego profilu i planu działania
17.00 – zakończenie i podsumowanie
 
Miejsce:

KGHM Polska Miedź S.A., Marii Skłodowskiej Curie 48

Zapisy:

Pracujesz w Grupie KGHM, zastosuj swój voucher lub odbierz go, pisząc na adres: csr(at)kghm.com Weź udział w szkoleniu bezpłatnie, wpisując kod, który otrzymasz.
 
oprac. kjp
Źródło: Tato.Net
Zdjęcie: Tato.Net
Fixed Bottom Toolbar