pen 2912932 1280Do naszej redakacji dotarł  list od prezesa Polskiej Izby Biznesu - Wielkopolskiej Izby Gospodarczej Tomasza Desko, dotyczący „Europejskiej karty równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym".

W piśmie czytamy m.in: jak twierdzi ekonomista Garry Becker, laureat Nagrody Nobla - „Podstawą rozwoju ekonomicznego społeczeństwa jest trwałe, monogamiczne, heteroseksualne małżeństwo, koncentrujące się na inwestycjach ‘specyficznych’. Oczywistym i najczęstszym przykładem takich inwestycji ‘specyficznych’ są dzieci”. Realizacja wielu założeń „Europejskiej karty równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym” może uderzyć właśnie w te „podstawy rozwoju ekonomicznego. Co więcej, jest zagrożeniem dla wolności gospodarczej. Na przykład, promocja zatrudniania pracowników z powodów innych niż kwalifikacje zawodowe, stoi w sprzeczności z najlepszymi praktykami prowadzenia efektywnych przedsiębiorstw.

I dalej: Apelujemy zatem do władz samorządowych o szacunek dla tradycyjnych wartości, zapisów prawa gospodarczego i Konstytucji RP.

Pełna treść listu w załączniku poniżej.