– Ogłaszamy 21 lutego jako definitywny koniec nauki zdalnej - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas wspólnej konferencji prasowej z udziałem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. 

Stacjonarnie do końca roku?

Minister Czarnek podał nową datę powrotu uczniów do szkół oraz złożył ważną deklarację.

– Ogłaszamy 21 lutego jako definitywny koniec nauki zdalnej. Jestem przekonany, że do końca roku szkolnego będziemy mogli utrzymać tryb nauki stacjonarnej, aby dzieci mogły spokojnie się uczyć – podkreślił minister edukacji i nauki podczas konferencji. – Podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu powrotu do nauki stacjonarnej o tydzień w klasach 5-8 szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauka zdalna będzie trwała krócej, niż zapowiadaliśmy. Dla województw takich jak mazowieckie w klasach 5-8 szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych nauka zdalna trwać będzie tylko trochę ponad tydzień – dodał szef MEiN.

Zdalna w ogniu krytyki

Jak pisaliśmy w artykule "Nadchodzi koniec nauki zdalnej? Oby!", od samego początku nauka w trybie zdalnym krytykowana była przez środowiska rodziców.

Prypomnijmy, Fundacja Rzecznik Praw Rodziców wyliczała, że edukacja zdalna wpłynęła negatywnie na zdrowie psychiczne społeczeństwa. Zaburzona została równowaga aktywności dostosowanej do wieku dziecka. Nauka zdalna odbiła się negatywnie na zdrowiu uczniów oraz przerzuciła obowiązki szkoły na rodzinę.

– Okres tzw. pandemii COVID-19 pokazał, że szkoły polskiego systemu oświaty, co do zasady, nie mogą realizować swoich zadań statutowych wykorzystując do tego narzędzia i środki komunikacji cyfrowej. Nauka zdalna w żadnym wypadku nie może być standardem wprowadzonym dla całych roczników dzieci – alarmowano.

O jak najszybsze wydanie rekomendacji i niezbędnych aktów prawnych, aby ratować nasze dzieci przed alienacją, depresją i uzależnieniem od technologii cyfrowych zaapelowała także do prezesa Rady Ministrów Fundacja Życie.

– Apelujemy o jak najszybsze wydanie rekomendacji i niezbędnych aktów prawnych, aby ratować nasze dzieci przed alienacją, depresją i uzależnieniem od technologii cyfrowych. Uboczne skutki zwalczania pandemii nie mogą zniszczyć zdrowia psychicznego naszych dzieci! – czytamy.

oprac.: kjp
źródło: gov.pl
zdjęcie: gov.pl