Dzisiaj jest

Jesteśmy rodzicami. I tworzymy portal dla rodziców. Chcemy, żeby to było miejsce pozyskiwania informacji, wymiany doświadczeń, rodzicielskich dyskusji, a szczególnie wspólnego działania, którego celem jest rzeczywiste dobro naszych dzieci. Jeśli jesteś rodzicem, jeśli jesteś mamą bądź tatą – to jest to portal dla Ciebie.

Jeśli leży Ci na sercu dobro Twojego dziecka – to jest to portal dla Ciebie. Jeśli chcesz poznać swoje prawa jako rodzica – jest to portal dla Ciebie. Jeśli chcesz usłyszeć głos innych rodziców w ważnych kwestiach rodzicielskich – to jest to portal dla Ciebie. Jeśli uważasz, że to Ty, a nie ktokolwiek inny, masz prawo wychowywać swoje dziecko w zgodzie z własnymi poglądami i wartościami – to jest to portal dla Ciebie. Jeśli chcesz się podzielić swoimi poglądami, Twoim spojrzeniem na sprawy rodzicielstwa – to jest to portal dla Ciebie.  
Więcej o sobie powiedzieliśmy w programie Lustra w TVP 3 wyemitowanym 11 czerwca 2019 r., kóry można obejrzeć tutaj. 

Zapraszamy do wsparcia naszej działalności redakcyjnej i dokonywania wpłat na konto wydawcy portalu. Z góry dziękujemy. Fundacja Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, ul. Klin 9/2, 60-902 Poznań, 
BNP 98 1600 1462 1881 2809 6000 0001 (tytułem: na cele statutowe - Polskie Forum Rodziców).

Elżbieta Lachman
redaktor naczelna
Z wykształcenia germanistka, autorka wielu publikacji (w tym o tematyce rodzinnej), współtwórczyni Radia Studnia.pl, portali KartaDuzejRodziny.pl i GminadlaRodziny.pl. Odbyła kilkakrotnie staże w niemieckiej prasie regionalnej. Inicjatorka powstania i autorka koncepcji Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Poznaniu. Członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, członek Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim, a także Rady Rodziny Dużej przy Prezydencie Miasta Poznania. Mama siedmiorga dzieci w wieku od 6 do 23 lat.
Małgorzata Tadrzak-Mazurek
zastępca redaktora naczelnego
Redaktor z wieloletnim doświadczeniem pracy w mediach, autorka książek, setek artykułów (w tym dla rodziców na temat wychowywania dzieci) i wywiadów. Współtwórczyni i były współpracownik portali KartaDuzejRodziny.pl i GminadlaRodziny.pl. Były doradca Wicewojewody Wielkopolskiego ds. polityki rodzinnej. Inicjatorka powołania Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim i jej członek. Pomysłodawczyni konkursu dla samorządów „Wielkopolska Gmina Przyjazna Rodzinie” ogłaszanego przez Wojewodę Wielkopolskiego od 2016 r. Mama dwóch córek.

NASI EKSPERCI

prof. Jakub Isański
Socjolog, pracownik naukowy w Zakładzie Socjologii Kultury i Cywilizacji Współczesnej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W badaniach zajmuje się socjologią kultury, socjologią migracji, ruchliwością społeczną i współczesnym społeczeństwem polskim. Prywatnie mąż i ojciec trzech córek.
prof. Michał A. Michalski
Kulturoznawca, etyk gospodarczy, badacz współzależności miedzy kulturą, rodziną i gospodarką. Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Etyki Gospodarczej Instytutu Kulturoznawstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor ponad pięćdziesięciu publikacji (w języku polskim i angielskim) z zakresu współzależności między rodziną, kulturą i rozwojem społeczno-gospodarczym. Członek Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN Polska, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, członek European Network for Research on Supplementary Pensions oraz Fellow of the European SPES Institute. Ponadto, ekspert w ramach Bazy Ekspertów UAM, a także członek Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim, jak również Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
dr Krzysztof Szwarc
Demograf, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; członek Sekcji Demografii Historycznej Polskiego Komitetu Demograficznego PAN, członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego, redaktor statystyczny Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zajmuje się problematyką analiz płodności oraz statystyki społecznej.Członek Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim, a także Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Prywatnie mąż i ojciec trojga dzieci. Pasjonat podróżowania.
Małgorzata Małecka
Ekonomistka, doradca biznesowy z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem, zdobytym m.in. jako audytor w PwC. Posiada kwalifikację ACCA i status FCCA. Członek rady ACCA w Polsce. Jedna z pomysłodawczyń Wielkopolskiej Loży Kobiet Biznesu skupiającej panie na wysokich stanowiskach zarządczych. Były menedżer ds. strategii i rozwoju Instytutu Biznesu Rodzinnego w Poznaniu, obecnie współpracuje z Polską Izbą Biznesu. Mama trojga dzieci.
Robert Mazelanik
Pedagog, absolwent Uniwersytetu Oxfordzkiego na kierunku badania edukacyjne. Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Kadr, współzałożyciel Stowarzyszenia Sternik i pierwszy dyrektor szkół podstawowych: Żagle, Azymut i Kuźnica. Od ponad piętnastu lat zajmuje się promocją edukacji rodzinnej w Polsce.
Agnieszka Isańska
Terapeutka pedagogiczna, z wykształcenia również nauczycielka przedszkolna i klas 1-3 z wieloletnim doświadczeniem. Szlify zawodowe zdobyła jako pedagog w szkole, a także nauczycielka przedszkolna. W praktyce zajmuje się pracą na zasobach, by skutecznie wyrównywać deficyty i braki rozwojowe dzieci tak, by każde mogło osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. W praktyce zawodowej od wielu lat zajmuje się również rodzicami. Mama trzech córek.
dr n. med. Andrzej Blumczyński
Lekarz, specjalista pediatra i nefrolog dziecięcy, wieloletni "beneficjent" spotkań z małymi pacjentami w ramach tzw. ostrego dyżuru. Oprócz zagadnień medycznych, interesuje się również tematyką narzeczeńską i rodzinną. Prywatnie mąż i ojciec pięciorga dzieci.
Dominika Wielkiewicz
Pedagog resocjalizacyjny oraz opiekuńczo-wychowawczy, bajkoterapeuta, muzykoterapeuta, Trener Umiejętności Społecznych. Autorka publikacji naukowych z zakresu współczesnych zagrożeń i patologii społecznych. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą. Zajmuje się również tematyką autoagresji i samobójstw wśród dzieci i młodzieży, profilaktyką zachowań autodestrukcyjnych oraz szkoleniem dorosłych w tym zakresie. Prywatnie mama syna.
dr Paulina Michalska
Kulturoznawca i fizyk medyczny z wykształcenia. Pracuje z małżeństwami, które pragną mieć dzieci jako instruktor Creighton Model System – głównego narzędzia NaPROTechnology®. Mama pięciorga dzieci i pasjonatka podróżowania.
prof. Andrzej Urbaniak
Pracownik naukowy Politechniki Poznańskiej, profesor w Instytucie Informatyki. Wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie wychowania do życia w rodzinie. Instruktor naturalnych metod planowania rodziny, prekursor wykorzystania komputerów w naturalnym planowaniu rodziny. Członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny; członek Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny przy Ministrze Zdrowia. Były członek Zespołu Opiniodawczo-Doradczego Ministra Edukacji Narodowej ds. wprowadzenia przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie". Autor książek nt. wychowania, a także ekspertyz w tym zakresie dla Kancelarii Sejmu oraz Urzędu Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny. Prywatnie mąż i ojciec czterech córek i dziadek dziesięciorga wnucząt.
Joanna Blumczyńska
Farmaceutka, specjalistka farmacji aptecznej, ponadto absolwentka Podyplomowego Studium Rodziny w Poznaniu. Współinicjatorka i jedna z koordynatorek akcji Twoje Dziecko - Wielka Sprawa. Mama pięciorga dzieci.