Dzisiaj jest
Skąd się biorą dzieci, czyli dlaczego trzeba z dzieckiem o tym porozmawiać i jak to zrobić
Information
08 styczeń 2020 - FORUM RODZICÓW
ciaza1Wokół tyczącej się w ostatnich czasach dyskusji na temat wychowania seksualnego - a właściwe można by nawet powiedzieć: sporu - warto zwrócić uwagę na publikacje Karola Meissnera OSB (1927-2017), a w szczególności na niewielką książeczkę Skąd się biorą dzieci? Jak rozmawiać z dziećmi o przekazywaniu życia. Niewielką, bo liczącą zaledwie 48 stron, ale niezwykle bogatą w treści.

Autor – lekarz, benedyktyn, wykładowca z dziedziny psychologii i psychiatrii, który specjalizował się w zagadnieniach związanych z małżeństwem, rodziną, seksualnością – już we wstępie tej skierowanej do rodziców i wychowawców publikacji napisał, że „rozmowa z dziećmi o przekazywaniu ludzkiego życia i o płciowym zróżnicowaniu ludzkiego ciała jest w wychowaniu konieczna”, niemniej jednak zwraca uwagę, że „rozmowy te są częstokroć dla rodziców i wychowawców trudne”. Dlaczego? „Źródłem wszelkich trudności w podejmowaniu tej tematyki w rozmowach z dziećmi – tłumaczy Meissner – są liczne konflikty psychiczne i moralne, których doświadcza starsze pokolenie w związku z popełnionymi w życiu błędami w dziedzinie życia seksualnego”.

Przy czym objaśnia również, dlaczego nie można tej tematyki pominąć w wychowywaniu dzieci: „Gdy jakaś dziedzina życia ludzkiego nie stanowi przedmiotu rozmowy, dialogu, to nie jest możliwe dojście człowieka w tej dziedzinie do pełni człowieczeństwa, bo dziedzina ta nie może wejść w całość jego życia osobowego. Tak się dzieje, niestety, z dziedziną płciowości. W wielu rodzinach nie stanowi ona przedmiotu rozmowy dziecka z rodzicami i jednocześnie – właśnie dlatego – nie wchodzi ona harmonijnie w całość ludzkich doświadczeń dziecka. Jest ona w nas, ale jednocześnie jak gdyby obok nas. Jest czynnikiem, który nie będąc w pełni włączony w naszą ludzką osobowość, sprawia kłopoty, budzi niepokój. Jeśli zatem rodzice chcą oszczędzić dziecku wielu kłopotów, a zarazem doprowadzić do tego, by w życiu seksualnym stało się pełnym człowiekiem, to nie powinni unikać rozmów z dzieckiem”.

A dla tych, którzy czują niepokój z tym związany, którzy nie wiedzą, jak i kiedy zabrać się do tego zadania, podchodząc do niego jak do jeża, książeczka Karola Meissnera OSB może stanowić doskonały przewodnik, zawiera bowiem (między innymi) konkretne pytania dzieci i dokładne odpowiedzi na nie. O tym, dlaczego właśnie te pytania i takie a nie inne odpowiedzi, autor pisze następująco: „Niniejsze opracowanie (…) powstało jako wynik psychoterapii osób dorosłych. Postępowanie psychoterapeutyczne pozwala na rozpoznanie czynników, które w dzieciństwie spowodowały mniejsze lub większe urazy emocjonalne. Do czynników takich należy m.in. sposób, w jaki dziecko zostało uświadomione. Analiza urazów, które są udziałem wielu dorosłych, pozwoliła na opracowanie takich odpowiedzi na pytania dzieci, które nie tylko nie spowodują urazu emocjonalnego, lecz ponadto będą się przyczyniały do ukształtowania prawidłowej postawy psychoseksualnej”. I nie bez znaczenia jest fakt, że „odpowiedzi na pytania dzieci stanowią wypróbowany przez licznych rodziców schemat”.

Publikacja napisana jest w sposób bardzo prosty i przejrzysty, jasno zaprezentowane są również zasady dotyczące rozmów z dzieckiem na temat płciowości i życia seksualnego, a także języka jakiego powinno się używać. A dla chcących pogłębić tematykę, zawiera również bibliografię, która ma „za zadanie niesienie pomocy rodzicom w prowadzeniu tych rozmów”.

Bierzmy się zatem do roboty, drodzy rodzice, a właściwie: do rozmowy! W tym także jesteśmy dla naszych dzieci niezastępowalni. Albo raczej: powinniśmy być niezastępowalni. Możemy być bowiem niemal pewni, że jeśli sami tego nie zrobimy, zrobią to za nas inni. Ale wówczas nie będziemy mogli mieć pewności, jakie treści i w jakim celu zostaną przekazane naszym dzieciom. I czy będzie to na pewno dla ich dobra…


Małgorzata Tadrzak-Mazurek

Meissner Karol, Skąd się biorą dzieci? Jak rozmawiać z dziećmi o przekazywaniu życia, Wyd. 6, Poznań, Inicjatywa Wydawnicza Jerozolima, 2003

Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay.com
336x280 Zagrozenia