Dzisiaj jest

FORUM PRAWNE

gdansk 1044857 1280W Gdańsku realizowany jest „Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Gdańska w latach 2017-2020", którego część stanowi program edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowia prokreacyjnego młodzieży. Okazuje się, że rodzice nie są zadowoleni z niektórych działań samorządu w związku z realizacją tego programu. Już w marcu ub.r. pisaliśmy o tym – informację można przeczytać

children 4526384 1280Na stronie internetowej Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris ukazało się opracowanie pod nazwą Analiza konkursu na zajęcia dodatkowe z „edukacji antydyskryminacyjnej”

mikoajki 3859826 1280Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris na swojej stronie internetowej opublikował materiał zatytułowany Mechanizmy przemycania treści antyrodzinnych i antyreligijnych w.....

logo 3683777 1280prof. Michał Michalski
kulturoznawca


Nie będzie to felieton o historii zasady Ignoratia iuris nocet 
wywodzącej się z prawa rzymskiego, którą zapewne zna każdy z nas. Niektórzy.....

Obraz2Z informacji przekazanej przez Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wynika, że "nie ma dnia, by nie zgłosiła się do nich rodzina, której grozi odebranie dzieci".

cross 2641241 1280Z informacji przekazanych przez Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wynika, że zgłaszają się do nich rodzice zaniepokojeni usuwaniem krzyży ze szkół ich dzieci.....

cross 3983519 1280Do dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w Warszawie wpłynęło zapytanie od jednej ze stołecznych radnych dotyczące tego, czy szkoła przestrzega „zasady neutralności religijnej.....

christmas 3355031 1280Docierają do nas informacje, że w niektórych szkołach czy przedszkolach zdarza się, że pojedynczy rodzice czy nauczyciele (niekiedy radni) protestują przeciwko wystawianiu przez.....

warsaw 698416 1280Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przekazał informację prasową na temat analizy prawnej dotyczącej warszawskiego programu "Szkoła przyjazna prawom człowieka", w której.....

1566309245 45335630 650x489 poradnik cover no W nowym roku szkolnym w niektórych placówkach oświatowych realizowane mają być programy edukacji seksualnej zgodne z tzw. standardami WHO. Ich wdrożenie może naruszać.....

logo 1356082 340O tym, jak bardzo ważne jest, żeby rodzice brali aktywny udział w działalności szkolnych rad rodziców pisaliśmy tutaj. Warto jednak wiedzieć, jak solidne podstawy prawne mają.....

W związku z przeprowadzanymi w coraz większej liczbie szkół tzw. zajęciami antydyskryminacyjnymi, Instytut Na Rzecz Kultury Prawnej prowadzi kampanię „Chrońmy dzieci”, gdzie jako.....

clause 1462962 960 720

W Polsce rodzina jest pod ochroną prawną. Gwarantem jest najwyższej rangi akt prawny: KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, która w art. 18 stanowi: „Małżeństwo jako związek.....

336x280 Zagrozenia