Dzisiaj jest

FORUM PRAWNE

Fot. do tekstu nr 2Poznańscy rodzice po raz kolejny zaniepokoili się działaniami miejskich urzędników dotyczącymi ingerowania w edukację i wychowanie dzieci w szkołach. Jeden z rodziców poinformował nas o podjętych działaniach. M.in. o pismach do kuratorium oświaty i Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości.

W liście zaadresowanym do poznańskiego kuratorium można przeczytać: „W Poznaniu.....

cross 3983519 1280Do dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w Warszawie wpłynęło zapytanie od jednej ze stołecznych radnych dotyczące tego, czy szkoła przestrzega „zasady neutralności religijnej.....

O roli rodziny chcą dyskutować rodzice, naukowcy, prawnicy i przedstawiciele Kościoła. Członkowie Związku Podhalan oraz Klubu im. Władysława Zamoyskiego organizują 7 czerwca w.....

konferencja Ordo Iuris

W czwartek 26 września w Warszawie odbędzie się konferencja, której jednym z celów jest omówienie zagrożeń wynikających z wprowadzania szkodliwych ideologii do szkół. Ponad 30.....

W związku z przeprowadzanymi w coraz większej liczbie szkół tzw. zajęciami antydyskryminacyjnymi, Instytut Na Rzecz Kultury Prawnej prowadzi kampanię „Chrońmy dzieci”, gdzie jako.....

1566309245 45335630 650x489 poradnik cover no W nowym roku szkolnym w niektórych placówkach oświatowych realizowane mają być programy edukacji seksualnej zgodne z tzw. standardami WHO. Ich wdrożenie może naruszać.....

clause 1462962 960 720

W Polsce rodzina jest pod ochroną prawną. Gwarantem jest najwyższej rangi akt prawny: KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, która w art. 18 stanowi: „Małżeństwo jako związek.....

logo 1356082 340O tym, jak bardzo ważne jest, żeby rodzice brali aktywny udział w działalności szkolnych rad rodziców pisaliśmy tutaj. Warto jednak wiedzieć, jak solidne podstawy prawne mają.....